Vatten och miljö

Verksamheterna kan delas in i följande kategorier: VA, renhållning och återvinning.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vatten- och Miljö har följande ledamöter:

Mats Rostö, ordförande
Nacka Vatten och Avfall AB

Maria Appel
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Robert Hansson
Vakin AB

Patrik Schelin
Vätternvatten AB

Sabine Dahlstedt
VafabMiljö kommunalförbund

Branschansvariga förhandlare

Elina Orädd

Förhandlare: Energi, Vatten och miljö

Sofia Lundevall

Förhandlare: Energi, Vatten och miljö

Läs vidare