Vatten och miljö

Verksamheterna kan delas in i följande kategorier: VA, renhållning och återvinning.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vatten- och Miljö har följande ledamöter:

Mats Rostö, ordförande
Nacka Vatten och Avfall AB

Sigrid De Geyter
Uppsala Vatten och Avfall AB

Maria Appel
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Mårten Frumerie
Stockholm Vatten och Avfall AB

Branschansvariga förhandlare

Sofia Lundevall

Förhandlare: Energi, Vatten och miljö

Elina Orädd

Förhandlare: Energi, Vatten och miljö

Läs vidare