Räddningstjänst

Verksamheterna består av kommunalförbund och privata företag som bedriver räddningstjänst.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Räddningstjänst har följande ledamöter:

Jan Sjöstedt, ordförande
Räddningstjänsten Väst

Maria Thögersen
Räddningstjänsten Syd

Ingela Wik
Räddningstjänsten Östra Götaland

Marie Sjölund
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Martin Öhrstedt
Brandkåren Attunda

Robert Strid
Gästrike Räddningstjänst

Vakant

Branschansvariga förhandlare

Mattias Niinisaari

Förhandlare: Utbildning och Räddningstjänst

Erik Lardenäs

Förhandlare: Räddningstjänst, pension

Helena Hallström Wredh

Förhandlare: Räddningstjänst samt arbetsmiljö

Läs vidare