Röster från medlemmar

Det finns stora fördelar med att vara en del i Sobonas branschråd.

Karin Gellin är ordförande i branschrådet för Region- och samhällsutveckling och arbetar till vardags som förbundschef för samordningsförbundet VärNa. För henne är branschrådet ett diskussions- och informationsforum som ger henne både nya kontakter och inblick i andras verksamheter.

Intervju med Karin Gellin

Förbundschef för samordningsförbundet VärNa

- Det finns stora fördelar med att vara en del i Sobonas branschråd. Bland annat får jag lära mig mycket om hur andra verksamheter fungerar och dessa kunskaper kan jag ta med mig tillbaka in i min verksamhet och se ifall jag har nytta av dem i samband med att vi i min organisation ska utvecklas, säger hon.

Sobonas branschråden kan se olika ut, men de ledamöter som sitter där påverkar i stor utsträckning vilka frågor som kommer på agendan.

- Vi har i vårt branschråd stora skillnader mellan hur stora de olika verksamheterna är, vad de har för syften och mål, men det som förenar oss är att det är ett bolag som verkar i det allmännas tjänst och att det ändå finns många som har liknande utmaningar som vi som ledare i dessa organisationer behöver ta oss an, säger hon.

Hon syftar exempelvis på frågor som rör ledarskap, styrelsearbete, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetarfrågor som ju finns i alla organisationer, oavsett storlek och verksamhetsområde.

- Sobona har ju egna kunniga experter som i branschrådet kan berätta om vad som är nytt på vilka områden, men det är också möjligt att själv lyfta frågor som kan vara aktuella för fler än det egna bolaget, säger hon.

I branschrådet för region- och samhällsutveckling har ledamöterna varit på studiebesök hos varandra i syfte att förstå verksamheterna och utmaningarna i dem bättre.

- På så sätt får vi ett breddat kunnande och det har varit oerhört berikande. Det har gett oss perspektiv på att bland annat finns likadan krav på en arbetsgivare oavsett om den är stor eller liten, det är intressant, säger hon.

Karin Gellin har suttit med sedan branschråden startade 2019 och tycker att det är bra att delta där eftersom hon då får nya kontakter, kunskaper och perspektiv som kan vara svårt att få tag i andra sammanhang.

- Dessutom är det ju ett sätt att påverka Sobona som organisation och det är ju också bra att få en slags förstahandsinformation om vad som pågår på exempelvis kollektivavtalsområdet. Vi får chans att ställa frågor och bli informerade av Sobonas experter på olika områden, det är information som är värdefull för mig som ledare i min organisation, säger hon.

Vi är många som har liknande utmaningar.

Snabbfakta VärNa

Värna arbetar med finansiell samordning mellan Nacka- och Värmdö kommuner, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att genom ökad myndighetssamverkan effektivisera invånarnas väg mot arbete och egen försörjning.