Logga

Trafik

Företagen inom Trafik är utförare av kollektivtrafik. Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Trafik har följande ledamöter:

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Jonas Vinblad von Walter
Luleå Lokaltrafik AB

Jonathan Henriksson
Uddevalla Omnibus AB

Malin Andersson
Göteborgs spårvägar AB

Mikael Juhlin
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Marie Larsson
Skellefteåbuss AB

Branschansvariga förhandlare

Ghazal Hernesten
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Trafik
Alexandra Wåhlstedt
Förhandlare: Trafik

Läs vidare

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!