Trafik

Företagen inom Trafik är utförare av kollektivtrafik. Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Trafik har följande ledamöter:

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Vinblad von Walter
Luleå Lokaltrafik AB

Malin Andersson
Göteborgs spårvägar AB

Dan Paulström
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Marie Larsson
Skellefteåbuss AB

Jörgen Bergström
Uddevalla Omnibuss AB

Stefan von Below
Gamla Uppsala Buss AB

Branschansvariga förhandlare

Johanna Forsberg

Förhandlare: Utbildning, Trafik

Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare: Trafik

Läs vidare