Energi

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: Nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Energi har följande ledamöter:

Christian Schwartz, ordförande
Mölndal energi

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Jan Fjordell
Tekniska verken i Kiruna

Kenneth Lindholm
Sjöbo Elnät

Per Dahlberg
Falu Energi & Vatten AB

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Erik Tellgren
Växjö Energi AB

Sezgin Kadir
Kraftringen Energi AB

Magnus Kårestedt
Borås Energi och Miljö AB

Branschansvariga förhandlare

David Carlsson
Förhandlare: Fastigheter, Energi
Sofia Lundevall
Förhandlare: Energi, Räddningstjänst

Läs vidare