Röster från medlemmar

Branschrådet är kittet mellan medlemmarna och Sobona.

Robert Lindberg är vd på Skellefteå Airport och en av ledamöterna i Sobonas branschråd Flygplatser. Enligt Robert är branschrådet en plats för diskussion av frågor som är större än det egna företaget.

Intervju med Robert Lindberg

Vd Skellefteå Airport

Branschrådet är kittet mellan medlemmarna och Sobona där det finns chans att diskutera arbetsgivarfrågorna utifrån ett branschperspektiv.

- Det är ett forum som genom samarbete stärker medlemmarnas kompetens samtidigt som det är en plats där Sobona kan hjälpa medlemsföretagen och samtidigt få en förståelse för medlemmarnas verklighet och vardag, säger Robert Lindberg.

Flygbranschen är liksom andra branscher komplex, men präglas också av ett betydande regelverk och har både nationell och internationell lagstiftning att ta hänsyn till.

- Det är viktigt att man som vd och arbetsgivare har en övergripande kunskap om regelverk och lagstiftning och därmed förstår verksamhetens behov och utmaningar. Genom branschråden kan vi i gruppen föra utvecklande diskussioner med andra medlemmar och med Sobona - som sitter på expertkunskap inom arbetsgivarrollens regelverk, säger han.

Han menar att branschrådet är forumet för den typen av diskussion som är bredare än bara en specifik aktör.

- I branschrådet finns vd:ar som har kompetens och engagemang och som kan driva gemensamma frågor kring specifika utmaningar som branschen har. Sobona kan därefter med sin expertkunskap hjälpa medlemmarna med konkreta och gemensamma förslag som man som enskilt företag inte kan hantera själv, säger han.

I branschrådet diskuteras framför allt frågor om arbetsgivarrollen, avtalsrörelsen och utveckling av kollektivavtalen utifrån den svenska modellen.

- Sobona hjälper oss med arbetsgivarrollen, avtalsförhandling och kollektivavtal. Fackförbund och arbetsgivare har i min mening ofta samma mål i att utveckla företag vad gäller exempelvis arbetsmiljö och ekonomi. Sobona har en viktig roll i att vara länken mellan parterna så att en fungerande verksamhet skapas.

För egen del tycker Robert Lindberg att branschrådet är ett bra forum där han själv får kunskap i svåra och komplexa frågor.

- Det finns i branschrådet en bred kompetenspalett och tillsammans med Sobona skapar vi en mix av struktur och kultur som krävs för en välfungerande verksamhet.

Ett exempel på det, menar Robert Lindberg, är att skapa en god struktur av lagar, regler och policys, men också att säkerställa att verksamheten skapar en god kultur som efterlever dessa regelverk.

- På Sobona får jag hjälp av duktiga förhandlare och kompetent personal som hjälper oss medlemmar att förstå strukturen av avtal och regelverk.
Branschrådet kan hjälpa till att beskriva medlemmarnas vardag och den kultur som präglar branschen samt implementera strukturen in i vår verksamhet.

Han menar att du som arbetsgivare ska vara med och utveckla medarbetarna.

- Vi som är vd:ar anses ofta av andra viktiga för en verksamhet, men de anställda på mitt företag kan klara sig ett bra tag utan mig, men jag kan inte klara mig en minut utan dem. Medarbetarna är den enskilt viktigaste resursen vi har. Att därför få chansen att vara med och utveckla vår arbetsplats och bransch är därför en ynnest, säger Robert Lindberg

Branschrådet är kittet mellan medlemmarna och Sobona där det finns chans att diskutera arbetsgivarfrågorna utifrån ett branschperspektiv.


Snabbfakta Skellefteå Airport

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 350 000 resenärer per år. 2017 och 2018 var rekordår för flygplatsen med mer är 400 000 passagerare.

Flygplatsen erbjuder inrikes reguljärflyg till Arlanda och utrikes reguljärflyg till Gdansk, samt chartertrafik till Rhodos, Kreta, Kos, Preveza, Cypern, Bulgarien, Kroatien, Gran Canaria, Mallorca och Sicilien