Språkutveckling på arbetsplatsen

Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. Och för att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i de vardagliga arbetsmomenten och i vardaglig kommunikation. Den viktigaste förutsättningen som behöver skapas för att stimulera språkutvecklingen är en inkluderande arbetsplats.

Vad är språkutveckling på arbetsplatsen?

Det är ett verktyg för att förmedla yrkesspråk till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk eller inte har svenska som modersmål. Syftet är att avdramatisera stödet som arbetsplatsen kan ge i språkutvecklingen. Det innehåller en utbildning i tre delar (förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk och motivation), ett språkkontrakt, workshop, digital och tryckt parlör.

Vem passar det för?

Det passar för dig som har utmaningar inom kompetensförsörjning och vill rekrytera mer inkluderande. Det passar också för dig som vill arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen och få konkreta verktyg till verksamhetsutveckling. Kanske saknar medarbetarna kunskaper i yrkesspråket? Med hjälp av verktyg och handledning kan medarbetarna utveckla det på arbetsplatsen.

Vilka fördelar har språkutveckling på arbetsplatsen?

Verktyget bidrar till att språkfrågorna blir avdramatiserade och enklare att hantera. Det går att lära sig både språk och yrke samtidigt. Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden i arbete. Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalité, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten till att få ett jobb.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Yrkesspråket sätts i ett sammanhang och språkfrågan avdramatiseras. Det blir enklare att leva upp till krav som ställs genom ägardirektiv och myndigheter. Det blir lättare att rekrytera medarbetare med svenska som andraspråk. Detta gäller även för de som inte behärskar svenska fullt ut. Den interna och externa kommunikationen kan förbättras när man börjar prata om hur man kommunicerar. Misstag eller olyckor som beror på språkförbistringar minskar.

Verktygslåda språkutveckling på arbetsplatsen

Handledaren är nyckeln

Handledaren kommer vara otroligt viktig för sin språkpraktikant. Genom att samtala och knyta an till individen hen handleder, ökar chanserna till språkutveckling.

Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

Språkpyramiden förklarar skillnaden mellan konversationsspråk, arbetsplatsspråk och yrkesspråk. Inkludering förenklar språkutveckling och språket måste används i samspel med andra.

Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen

Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen i lokala jobbspår. Språkpraktik sker gradvis och det är viktigt för deltagaren att jobba med språket med hela kroppen och att det kopplas till praktiken.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Mer om språkutveckling

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

Webbinarium – Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga Orrit, språkvetare, berättar mer om språkutveckling på arbetsplatsen.

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Luleå Energi - Det är dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar

Luleå Energi har öppnat dörrarna och rivit språkbarriärer, vilket ger alternativa rekryteringsvägar. De tittar på kompetens och meriter för att hitta kvalificerade medarbetare med bred erfarenhet och nya influenser.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet