Tips kring språkutveckling för handledare och bedömare

Du som är handledare eller bedömare kommer vara otroligt viktig för den som du handleder. Genom att samtala och knyta an till individen du handleder eller bedömer, ökar chanserna till språkutveckling.

Mikroutbildningar för dig som är handledare eller bedömare

Det finns totalt 11 mikroutbildningar

Filmbild

Språkutveckling - hellre flera frågor än en

En valideringsfråga blir lättare att svara på om den inte är för kompakt. Dela upp kompakta frågor i olika delfrågor och ta en sak i taget.

Filmbild

Språkutveckling - bestäm dig!

Luddiga frågor är onödigt svåra att svara på. Sådana frågor är extra svåra för andraspråkstalare. Försök vara tydlig med vad du vill fråga.

Filmbild

Språkutveckling - förenkla på rätt sätt!

Det är bra att anpassa sitt språk för andraspråkstalare, men byt inte ord som du tror är svåra mot ord som du tror är enkla. Använd de ord som används på arbetsplatsen.

Filmbild

Språkutveckling - det är okej att ställa krav

Var medveten om att det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Men det är inte fel att ställa kravet att en anställd ska kunna det språk som krävs i en viss arbetssituation.

Filmbild

Språkutveckling - din roll i språkutvecklingen

Tips till Man behöver tid för att lära sig språk, men tid är inte allt som krävs. För att bli bättre på svenska måste man få lära sig hur språket ska vara, och få tillfälle att öva.

Filmbild

Språkutbildning - Du som handledare

Du som handleder kan underlätta för den som inte talar svenska än genom ditt bemötande. Du kan säga: “Det är ok att säga fel och du kan fråga mig om du inte förstår. Det viktigaste är att du fortsätter prata”.

Filmbild

Språkutbildning - Fika med mera

Fika och social samvaro med många människor är ofta den svåraste situationen när man lär sig ett nytt språk. Det är många som pratar samtidigt, det är olika ämnen och det hoppas snabbt mellan ämnena.

Filmbild

Språkutbildning - Bilder och språkstöd

Våra hjärnor gillar konkreta saker. Om det går att koppla begrepp med en bild blir det lättare att komma ihåg begreppet/terminologin. Tydliga förklaringar hjälper till att vidga ordförrådet och utveckla språket.

Filmbild

Språkutbildning - Uttal och betoning

Dra inte för snabba slutsatser om en individs kompetens utifrån att hen inte kan tillräckligt bra svenska eller har en brytning. De här sakerna har ingenting med varandra att göra.

Filmbild

Språkutbildning - Medvetenhet

När du ger instruktioner kan du stötta den som lär sig svenska genom att benämna de saker som ingår i instruktionen. Peka gärna på de objekt som du benämner.

Filmbild

Språkutbildning - Feedback är avgörande

För att utveckla sitt nya språk behöver individen få feedback. Hen behöver veta när hen hamnar lite fel men också när hen gör framsteg. De flesta vill bli rättade, men kom överens om hur det kan gå till.

Mer material om språkutveckling

Sobonas handledarutbildning

Handledarutbildning ger nya medarbetare en bra introduktion och bidrar till en kultur där alla trivs.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet