• nyhet
  • Branschvalidering
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Yrkesprofiler
10 januari 2024

Sobona lanserar klarspråksguide

Klarspråk innebär att skriva tydliga och begripliga texter som fungerar i sitt sammanhang. Det är rakt på sak; utan omskrivningar. Vid klarspråk utifrån ett andraspråksperspektiv är det viktigt att använda yrkesspråket, med alla dess yrkesspecifika begrepp.

Sobona utvecklar kontinuerligt nya verktyg för att stödja strategisk och inkluderande kompetensförsörjning. Genom verktygen kan arbetsgivare utifrån sina förutsättningar och behov förändra hur de arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

– Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta verktyg och praktiska lösningar för att skapa förändring. Därför tar vi fram verktyg för att skapa förändring tillsammans med referensföretag, fack och branschorganisationer, säger Conny Larsson, kanslichef på Sobonas kompetenskansli.

Inom ramen för det partsgemensamma främjandearbetet för nyanländas etablering Länk till annan webbplats. har Sobona tillsammans med LYS förlag Länk till annan webbplats. och Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats. genomfört ett omfattande klarspråksarbete inom fem valideringsmodeller i vår branschvalideringsmodell Länk till annan webbplats..

Arbetet har handlat om att göra klarspråksgranskningar utifrån ett andraspråksperspektiv av det svenska språket i cirka 1000 frågor med syfte att säkerställa att individer som inte har svenska som modersmål kan tillgodogöra sig valideringen.

Som en fortsatt del av främjandearbetet har även en klarspråksguide tagit fram med kunskap och lärdomar från utvecklingsarbetet. Klarspråksguiden förklarar vad klarspråk är och vad klarspråk med andraspråksfokus innebär. Den förklarar också vikten av att använda klarspråk i valideringssituationer. I guiden kan du också ta del av konkreta tips för att skriva tydligare valideringsfrågor.

Guiden riktar sig främst till personer som arbetar med att ta fram valideringsfrågor. Handledare och bedömare som arbetar praktiskt med frågor i en valideringsprocess kan också ha nytta av guiden.

Här kan du ladda ner vår Klarspråksguide

Här kan du läsa mer om främjandearbetet för nyanlända

Sobonas arbete kring språkutveckling på arbetsplatsen

Mer kunskap om klarspråk

LYS förlag om klarspråk utifrån ett andraspråksperspektiv | Sobona Länk till annan webbplats.

Föreläsning från augusti 2023 ”Det är dags att tala klarspråk om språk” Länk till annan webbplats.


Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 10 januari, 2024 | Senast uppdaterad: 12 januari, 2024

Relaterat innehåll