Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

God språk- läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Inkludering förenklar språkutveckling och språket måste används i samspel med andra. Språkpyramiden förklarar skillnaden mellan yrkesspråk, arbetsplatsspråk och konversationsspråk.

Yrkesspråket tränas i arbetet

Yrkesspråket lär man sig bäst när det används tillsammans med de som redan behärskar språket och i situationer där det kan tränas och utvecklas samtidigt som det använts. När man talar om yrkesspråk tänker man ofta på specifika ord som används av yrkesutövare. Men lika mycket handlar om att använda språket som redskap i yrkesutövandet. Läs mer om Sobonas verktyg språkutveckling på arbetsplatsen och dess vinster.

Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

sprakpyramiden

Hur snabbt lär man sig ett nytt språk?

En av de viktigaste faktorerna som spelar roll är individens utbildningsbakgrund. Forskning visar att den som har kort eller ingen utbildning alls har svårare att lära sig ett nytt språk. Det spelar också roll om individen tidigare har lärt sig ett annat språk och hur nära modersmålet ligger det nya språket. Åldern spelar också roll.

En svår personlig situation eller familjesituation, osäkerhet om att hitta bostad och arbete samt många andra faktorer på både individuell och strukturell nivå påverkar inlärningen och språkutvecklingen. Självklart är motivation en viktig faktor men även den påverkas av möjligheten att använda sig av det nya språket i olika sammanhang. Med andra ord ökar inkluderande arbetsplatser motivationen.

Hur lång tid tar det?

Jag kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället
Jag kan uttrycka mig spontant och precist på flytande svenska. Jag kan särskilja fina nyanser av olika betydelser i komplexa språksituationer.

1 200 timmar

Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision
Jag kan producera tydlig, välstrukturerad och detaljerad text om komplexa ämnen. Jag kan beskriva komplicerade ämnen med olika sidoteman och anknytningar.

900 timmar

Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen
Jag kan producera tydlig detaljerad text om många ämnen. Jag kan förklara min synvinkel kring en aktuell fråga, utifrån fördelar och nackdelar med olika alternativ.

600 timmar

Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal
Jag kan förklara erfarenheter, händelser, drömmar och förhoppningar. Jag kan kortfattat förklara skäl, åsikter och planer.

400 timmar

Jag kan läsa mycket korta och enkla texter
Jag kan förstå och säga meningar, ord och vanliga förekommande uttryck som gäller mig, familjen och min direkta omgivning.

200 timmar

Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enklare meningar
Jag kan presentera mig själv och andra. Jag kan svara på frågor kring vad jag bor, människor jag känner och saker jag har. Jag kan skriva korta enkla meddelanden.

100 timmar

Tidsangivelserna anger hur lång tid det tar i snitt för en vuxen person med studievana att nå de olika nivåerna. Tiden avser fokuserad studietid.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning