Språkpyramiden och tid för att lära sig ett nytt språk

Språkpyramiden är en modell som delar in ett språk, som exempelvis svenska, i yrkesspråk, arbetsplatsspråk och konversationsspråk.

Språkpyramiden delar in ett språk

sprakpyramiden

Yrkesspråk

Yrkesspråket består vanligen av 20–200 ord. Det här är ord som används inom ett yrke på en arbetsplats. Yrkesspråket lär man sig bäst när det används tillsammans med andra som redan behärskar språket och i situationer där språket kan tränas och utvecklas samtidigt som det använts.

När vi talar om yrkesspråk tänker vi ofta på specifika ord som används av någon som utövar ett yrke. Men det handlar lika mycket om att använda språket som redskap i själva yrkesutövandet.

Arbetsplatsspråk

Arbetsplatsspråket består vanligen av 300–1 000 ord som exempelvis:

 • Arbetsmiljöhandbok
 • Brandlarm
 • Fika
 • Förmån
 • Första-hjälpen-utrustning
 • Julfest
 • Kaffekopp
 • Kommunikationsavdelning
 • Kommunal sektor
 • Nödutgång
 • Pensionsförsäkring

Orden i arbetsplatsspråket delas in i kategorier som exempelvis:

 • Anställning
 • Arbetsplats och kontor
 • Data, IT och telefoni
 • Drift och projekt
 • Social samvaro

Konversationsspråk

Konversationsspråket består av + 3 000 ord. Inom konversationsspråket finns ord som vi behöver känna till, förstå och behärska för att kunna hålla en konversation på arbetsplatsen.

Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt språk?

Utbildningsbakgrunden är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig ett nytt språk. Forskning visar att individer som har kort eller saknar utbildning har svårare att lära sig ett nytt språk.

Forskning visar att individer som har kort eller saknar utbildning har svårare att lära sig ett nytt språk.

Det spelar också roll om individen tidigare har lärt sig ett annat språk och hur nära modersmålet ligger det nya språket. Åldern spelar också roll.

En svår personlig situation eller familjesituation, osäkerhet om att hitta bostad och arbete samt många andra faktorer på både individuell och strukturell nivå påverkar inlärningen och språkutvecklingen.

Motivation är en viktig faktor

Självklart är motivation en viktig faktor men även den påverkas av möjligheten att använda sig av det nya språket i olika sammanhang. Med andra ord ökar inkluderande arbetsplatser motivationen.

Europeisk referensram för språkinlärning

Den europeiska referensramen, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer språkinlärning. GERS används i arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela Europa. Skolverket skriver mer om GERS och dess nivåskalor Länk till annan webbplats..

Referensramen visar hur många timmar det tar för att lära sig olika delar inom ett nytt språk. Tidsangivelserna förklarar hur lång tid det tar i genomsnitt för en vuxen person med studievana att nå de olika nivåerna. Tiden avser fokuserad studietid.

GERS är uppdelad i:

 • Användare på nybörjarnivå
 • Självständig språkanvändare
 • Avancerad språkanvändare.

Användare på nybörjarnivå

Förstå vanliga namn, ord och mycket enklare meningar
Jag kan presentera mig själv och andra. Jag kan svara på frågor kring vad jag bor, människor jag känner och saker jag har. Jag kan skriva korta enkla meddelanden.

Fokuserad studietid: 100 timmar (drygt fyra dagar)

Läsa mycket korta och enkla texter
Jag kan förstå och säga meningar, ord och vanliga förekommande uttryck som gäller mig, familjen och min direkta omgivning.

Fokuserad studietid: 200 timmar (drygt åtta dagar)

Självständig språkanvändare

Förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal
Jag kan förklara erfarenheter, händelser, drömmar och förhoppningar. Jag kan kortfattat förklara skäl, åsikter och planer.

Fokuserad studietid: 400 timmar (drygt 16 dagar)

Ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen
Jag kan producera tydlig detaljerad text om många ämnen. Jag kan förklara min synvinkel kring en aktuell fråga, utifrån fördelar och nackdelar med olika alternativ.

Fokuserad studietid: 600 timmar (25 dagar)

Avancerad språkanvändare

Formulera idéer och åsikter med viss precision
Jag kan producera tydlig, välstrukturerad och detaljerad text om komplexa ämnen. Jag kan beskriva komplicerade ämnen med olika sidoteman och anknytningar.

Fokuserad studietid: 900 timmar (drygt 37 dagar)

Skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället
Jag kan uttrycka mig spontant och precist på flytande svenska. Jag kan särskilja fina nyanser av olika betydelser i komplexa språksituationer.

Fokuserad studietid: 1 200 timmar (50 dagar)

Språkutveckling på arbetsplatsen

Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. För att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i vardagliga arbetsmoment och i vardaglig kommunikation. 

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet