Branschvalidering säkrar kompetensförsörjningen

02 november 2023
Lästid: 4 min
Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona syns på en datorskärm när han föreläser på konferensen Strategisk kompetensförsörjning inom energi 2023

Conny Larsson är chef för kompetenskansliet på Sobona.

Föreläsare
Conny LarssonLinn Wallo
Föreläsare
Conny Larsson
&
Linn Wallo

Sobona, medlemsföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter har skapat branschvalideringen. Det är ett nytt system för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom kompetensförsörjning.

Luleå Energi har varit ett referensföretag i utvecklingsarbetet och använder nu branschvalidering för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Conny konstaterar att energibranschen är en bransch i förändrig, precis som resten av Sobonas branscher. Stora utmaningar inom kompetensförsörjning väntar och detta kräver nya sätt att både tänka och arbeta.

– Utmaningarna kring kompetensförsörjning driver ett intresse för att våga tänka annorlunda. Det kräver i sin tur nya verktyg där språkverktyg är ett och validering ett annat, fastslår Conny.

Utmaningarna kring kompetensförsörjning driver ett intresse för att våga tänka annorlunda. Det kräver i sin tur nya verktyg där språkverktyg är ett och validering ett annat.

När utbildningssystemet inte räcker till behöver branschen stärka insatserna, både genom att få fler att intressera sig för branschen tidigt och genom att tänka på nya sätt.

Här kan branschvalideringen vara ett verktyg som bidrar till att öppna upp och komplettera kompetensförsörjningen, inte minst inom energibranschen.

Yrkesprofiler för energi

Sobona har tagit fram dessa nationella yrkesprofiler för energi:Henrietta berättar att dessa yrkesprofiler finns inom energi:

Valideringsmodellen för energi är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter.

Med yrkesprofilerna och valideringsmodellen kan individens kompetens synliggöras och erkännas.

Branschvalidering synliggör allt lärande, både formellt och informellt

Conny berättar att basen i verktyget ligger i att synliggöra det lärande som sker på arbetsplatsen. Det finns utbildningar som leder till energibranschen men det är först på arbetsplatsen som individen får veta vad arbetet egentligen innebär.

Det är först på arbetsplatsen som individen får veta vad arbetet egentligen innebär.

– Valideringsmodellen synliggör instegen till branschen. Den kan användas för kompetensutveckling och arbetsplatsförlagt lärande samt inte minst för synliggöra olika yrkesroller, säger Conny.

Branschvalidering är en nationell överenskommelse mellan Sobona, medlemsföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter kring yrkesprofiler, kompetensstandarder och hur valideringen ska gå till.

Valideringen är ett verktyg som visar vad en medarbetare behöver kunna för att vara anställningsbar i energibranschen. Det är branschernas krav på medarbetarnas kunskaper som är basen.

Linn Wallo, som är hr-strateg på Luleå Energi, syns på en datorskärm när hon föreläser om hur yrkesprofiler och validering är en del av företagets strategiska kompetensförsörjning

Så går det till när en yrkesprofil tas fram

Arbetet startar med att yrkesverksamma beskriver vad man faktiskt behöva kunna i yrkesroller, både vad gäller praktiska och teoretiska kunskaper.

Därefter sammanställs ett förslag till en yrkesprofil som diskuteras vidare i en större grupp med representanter från arbetsgivare, fackförbund och branschorganisationer.

Sakta men säkert formaliseras det formella och informella kunnandet så det kan jämföras, på både nationell och europeisk nivå.

Överenskommelsen ska vara partsgemensam, så arbetstagare och arbetsgivare förstår upplägget och känner igen sig.

OCN-metoden används för validering

OCN-metoden är en struktur och en metodik som används för att genomföra valideringar så individer får ett erkännande för kompetenser, kunskaper och färdigheter på ett kvalitetssäkrat sätt, oavsett hur de har förvärvats.

OCN-metoden är samstämmig med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikationer.

De nio framtagna yrkesprofilerna för energi speglar de kompetensbehov som branschen har identifierat i kompetensbehovsrapporter och som företagen efterfrågar.

–Kompetensfrågan är stor; ingen löser den själv. Vi behöver verkligen kroka arm och samarbeta för att hitta rätt verktyg i rätt situation, underströk Conny.

Kompetensfrågan är stor; ingen löser den själv. Vi behöver verkligen kroka arm och samarbeta för att hitta rätt verktyg i rätt situation.

Luleå Energi validerar i praktiken

Linn tog över och konstaterade att begreppen inom branschvalidering kan göra att det känns lite komplext och komplicerat. Hur ska man veta hur arbetet ska göras i praktiken?

Därför delade hon med sig av sina och Luleå Energis erfarenheter.

– Jag började som praktikant på Umeå Energi för sju år sedan. Det innebär att jag fick erfarenhet av hur svårt det var att få en praktikplats, så vi har försökt ta fram praktikplatser, berättar Linn.

Linn var mentor i mentorprogrammet Energy Buddies under 2022. Hon är mentor på Luleå Tekniska Universitet och har gått Sobonas handledarutbildning.

– Jag är även rekryterare och vill hitta en erfaren, utbildad medarbetare med fin personlighet, som delar företagets vision och värderingar. Det kanske ni känner igen. Hur tycker ni det går? Jag tycker det är svårt ibland, vi hittar fortfarande medarbetare men dammen börjar sina. För vår överlevnads skull behöver vi fylla på dammen och även odla egna fiskar. Här är branschvalideringen en del av lösningen. Vi behöver inte uppfinna hjulet, verktyget finns. Nu ska vi bara använda det, säger Linn.

Linn berättar om sin kollega Petter Stenman som har arbetat på Luleå Energi i drygt tio år. Han är den förste som valideras som fibertekniker på företaget.

Petter sökte en ny tjänst och han hade nästan allt som krävdes, förutom en utbildning inom el. Petter fick tjänsten och genomgår nu lärande på arbetsplatsen, utbildning och validering.

– Det gick jättebra att synliggöra Petters kompetens med yrkesprofilen som verktyg, säger Linn.

I dag har Petter validerats för sju av elva moduler i yrkesprofilen, efter att precis ha gått utbildning i stolpklättring.

Han och Umeå Energi är inte i mål men Linn berättar att Luleå Energi snart kan ha Sveriges första validerade distributionselektriker. Det är dock inte viktigt att vara först, menar Linn.

Luleå Energi snart kan ha Sveriges första validerade distributionselektriker.

– Det är bara bra om någon annan hinner före – för vi behöver göra det här tillsammans, avslutar Linn.

Se presentationen
Filmbild

Se föreläsningen

Branschvalidering säkrar kompetensförsörjningen

Nedladdningsbara dokument

Dela gärna sidan