När praktiken blir en del av företagskulturen

02 november 2023
Lästid: 3 min

Under de senaste åren har Umeå Energi arbetat mycket med sin företagskultur och sitt uppdrag. De har också tagit emot ett antal utrikesfödda ingenjörer på praktik genom programmet Jobbsprånget.


Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som syftar till att synliggöra nyanländas kompetens och erfarenheter.

Det riktar sig till nyanlända akademiker som:

  • Ingenjörer
  • Arkitekter
  • Naturvetare
  • Ekonomer.

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Arbetet med företagskulturen på Umeå Energi har lett till bättre mottagande av praktikanter och att medarbetare har velat bli handledare.

IT-chefen Magnus Torrkulla berättar att Umeå Energi har jobbat mycket med företagskulturen på ett mer strukturerat sätt och tagit fram gemensamma spelregler.

– När så mycket förändras i omvärlden behöver vi hitta nya sätt att arbeta på. Vi kom fram till att vi behövde strukturera om både arbetssätt och organisation för att ha en hållbar arbetsmiljö. Då var företagskulturen en viktig del. Alla anställda har varit med och tagit fram gemensamma spelregler, berättar Magnus.

När så mycket förändras i omvärlden behöver vi hitta nya sätt att arbeta på.

Magnus understryker att det är viktigt att få utvecklas och att våga göra fel samt att arbetet med företagskulturen även ledde till en enighet om hur de ska ta emot andra i organisationen.

Arbetet med företagskulturen och självorganiserande team tar aldrig slut. Det förändras hela tiden. Umeå Energi insåg att de behöver arbeta kontinuerligt för att hela tiden utvecklas.

– Grunden i företagskulturen är att hjälpa varandra, komma vidare och nå uppsatta mål. Detta innebär en stor del av frihet under ansvar som ger alla möjlighet att utvecklas, i kombination med att det stärker kultur och spelregler, säger Magnus.

Jobbsprånget öppnade möjligheter

Jobbsprånget var viktigt för att Umeå Energi skulle engagera sig i att ta emot praktikanter. De arbetade mycket med att hitta praktikplatser på företaget och lyckades identifiera cirka 20 olika. Sedan annonserade de efter praktikanter genom Jobbsprånget.

– Vi fick många ansökningar, men i vissa fall var vi för långsamma för att få dem vi ville ha. Till slut hittade vi tre individer som vi ville ha och nu har vi har anställt två av dem, berättar Magnus.

Att ta in olika kulturer och språk i verksamheten var nytt för Umeå Energi. De lär sig av erfarenheterna och utvecklar arbetet vidare.

– Vi har grundmurat vår kultur, jobbat efter den och varit tillåtande. Det är okej att göra fel. Vårt arbete med självorganiserade team har underlättat att ta emot på ett bra sätt, förklarar Magnus.

Vi har grundmurat vår kultur, jobbat efter den och varit tillåtande. Det är okej att göra fel. Vårt arbete med självorganiserade team har underlättat att ta emot på ett bra sätt.

Sedan ser de att det finns saker att förbättra, till exempel i deras onboarding-process. Det fanns exempelvis inte någon information på engelska på intranätet tidigare, vilket är ganska lätt att få till i dag.

Praktikplatsen ledde till en fast anställning

Muhammad Nauman var tidigare praktikant och är numera anställd på Umeå Energi. Muhammad kommer från Pakistan och har en master i marketing och management.

När han flyttade till Umeå hade han svårt att få ett jobb, främst på grund av språket. Då valde han att arbeta som personlig assistent, parallellt som han studerade svenska, för att därefter gå en YH-utbildning i IT.

Muhammad började leta jobb efter utbildningen men språket var fortfarande ett hinder, så han sökte praktik via Jobbsprånget och kom till Umeå Energi.

– Under praktiken hos Umeå Energi har jag utvecklats mycket och språket är inte längre en barriär, berättar Muhammad.

Under praktiken hos Umeå Energi har jag utvecklats mycket och språket är inte längre en barriär.

Muhammad menar att han fick utrymme att utvecklas i språket utan press. Han kände sig välkommen av teamet och utvecklades med deras stöd.

Om något skulle ha kunnat vara bättre så hade Muhammad gärna fått mer information på engelska i början, men han konstaterar att alla hjälpte till och översatte när det behövdes.

Nu är Muhammad fast anställd på Umeå Energi.

- Det var framför allt företagskulturen och möjligheten att utvecklas som gjorde att jag ville fortsätta på Umeå Energi. Jag lärde mycket, speciellt om företagskulturen, och utvecklade min svenska. Jag känner mig bekväm med att bara prata svenska på jobbet nu, avslutar Muhammad.

Se presentationen
Filmbild

Se föreläsningen

När praktiken blir en del av företagskulturen

Nedladdningsbara dokument

Dela gärna sidan