Kompetensförsörjning och branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har fått en annan syn på kompetens tack vare yrkesprofilerna och Sobonas modell för branschvalidering.

Jimmy Persson är utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats.. Han inleder med att förklara vilka kompetenser som finns inom fiberbranschen:

 • Fiberinstallatör
 • Fibertekniker
 • Markarbetare
 • Projektör
 • Beredare
 • Nätverkstekniker
 • Nätverksingenjör
 • Säkerhetskompetenser

– Säkerhet har blivit väldigt viktigt på sista tiden och vi har mycket säkerhetsrelaterat som vi måste hantera i våra nät, förklarar Jimmy.

Säkerhet har blivit väldigt viktigt på sista tiden och vi har mycket säkerhetsrelaterat som vi måste hantera i våra nät.

Därför finns Robust fiber

Behovet av bredband som en del av den totala infrastrukturen ökar ständigt i hela samhället.

Den fiberinfrastruktur som byggs i dag kommer samhället att vara beroende av under lång tid framöver.

Därför måste en investering inom bredband vara robust och driftsäker på ett kostnadseffektivt sätt.

2016 utvecklade 30 organisationer och företag det branschgemensamma konceptet Robust Fiber Länk till annan webbplats..

Det var nätägare, fiberföreningar, leverantörer, tillverkare av material och maskiner, entreprenadföretag, konsultföretag, handläggare på myndigheter och kommuner, utbildningsföretag och certifieringsföretag.

Stadsnätsföreningen driver nu Robust Fiber och har utvecklat ett antal certifieringar.

Just nu finns dessa certifieringar för anläggning:

 • Robust fiber företagscertifikat anläggning
 • Robust fiber personcertifikat anläggning
 • Robust fiber utbildningsbevis anläggning
 • Robust fiber certifierad besiktningsman

Dessa fibercertifieringar finns:

Certifierad fibertekniker, CFT

Robust fiber certifierad fibertekniker

Utbildningsbevis terminering – Fiber

Robust fiber utbildningsbevis terminering

– Vi tycker branschvalidering är ett fantastiskt verktyg för att kunna åstadkomma ett certifikat, säger Jimmy.

Vi tycker branschvalidering är ett fantastiskt verktyg för att kunna åstadkomma ett certifikat.

Svenska Stadsnätsföreningen börjar med att arbeta med yrkesprofilen Fiberinstallatör. Yrkesprofilen kopplas ihop med ett teoretiskt prov. Om man klarar provet kan man få certifikatet Fiberinstallatör personcertifikat.

– Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan och detta har vi haft utmaningar kring inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som individer har, förklarar Jimmy.

Jimmy förklarar vidare att Svenska Stadsnätsföreningen har tre modeller för certifiering. Det är:

 1. Teoretisk examination
 2. Teoretisk och praktisk examination
 3. Krav på erfarenhet och personcertifikat.

– Vår ambition är att få dessa inplacerade i SeQF och göra dem mer formella, berättar Jimmy.


galve-energi-2

Vilken är Stadsnätsföreningens roll?

– Vi är rookies, vi har ingenting gemensamt i branschen, utan alla har gjort allt var och en för sig. Men nu tar vi ett samlat grepp, säger Jimmy.

Stadsnätsföreningen kommer fortsättningsvis:

 • Försöka se till så små, medelstora och stora nätägare kan göra bedömningar utifrån framtagna yrkesprofiler för branschen.
 • Stödja kompetenshöjning av befintliga medarbetare och vid rekrytering genom validering på arbetsplatsen.
 • Vara en av flera valideringsleverantörer.
 • Anpassa Robust fiber till de framtagna yrkesprofilerna.
 • Engagera sig i arbetet genom att finnas representerad i styrgrupp, nationella rådet och utvecklingsrådet för Sobonas branschvalidering.
 • Använda mikromeriter för att skapa beredskapsroller för civilt försvar inom telekom.

– Vi är på ruta ett i arbetet; vi har alla möjligheter att forma detta till 100 procent utifrån våra medlemmars önskemål, säger Jimmy.

Vi är på ruta ett i arbetet; vi har alla möjligheter att forma detta till 100 procent utifrån våra medlemmars önskemål.

– Vi har svårt att rekrytera bra individer som vill stanna länge inom branschen, förklarar Jimmy.