Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är den största utmaningen.

– Alla medlemmar säger att kompetensförsörjning är deras största utmaning. Men att gå från den insikten till att faktiskt göra något är ett skifte i mindset, säger Per.

Alla medlemmar säger att kompetensförsörjning är deras största utmaning.

Vidare konstaterar Per att många fortfarande tror att utbildningssystemet ska lösa alla utmaningar inom kompetensförsörjning.

Är det svårt och jobbigt att börja arbeta med de här frågorna?

– Ja, det är en tröskel att ta sig över, även om vi försöker hjälpa till att sänka tröskeln, förklarar Per.

Investerare pratar om termen TINA – There is no alternative. Per hoppas att fler inser att det inte finns något alternativ, utan att alla måste hjälpas åt och samarbeta för att lösa utmaningarna.

Nu har Sobona, de fackliga parterna och berörda branscher krokat arm och driver arbetet tillsammans.

– För energi, fiber och stadsnät är jag extra stolt över att vi på Sobona har krokat arm med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. och Energiföretagen Länk till annan webbplats., berättar Per.

Finns det några risker om företagen tror att utmaningarna löser sig ändå?

Jag tror att företagen klarar sig ett litet tag till. Men jag hoppas att fler känner FOMO (fear of missing out). För många kommer inte kunna rekrytera lika enkelt framöver och då riskeras företagets fortlevnad, säger Per.

Många kommer inte kunna rekrytera lika enkelt framöver och då riskeras företagets fortlevnad.

Mycket har löst sig fram till nu. Man har pusslat, lappat och rekryterat från konkurrenten.

Per berättar att Sobona har fått stöd och hjälp från många myndigheter, inte minst MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) Länk till annan webbplats. som gett Sobona mandatet att arbeta med yrkesbevis och hitta en struktur och systematik som linjerar mot den EQF - European Qualifications Framework Länk till annan webbplats..

– Detta ger en viss tyngt och visar att det inte är något som vi hittat på. Dessutom är det inget projekt, förklarar Per.

Arbetet med kompetensförsörjning är ett multiverktyg

Per liknar arbetet med kompetensförsörjning vid en schweizisk armékniv – ett multiverktyg. Det finns många verktyg inbyggt i Sobonas koncept, men öppna inte alla verktyg på en gång.

– Ta ett beslut om att börja använda Sobonas verktyg. Hitta det som passar er bäst nu och sen kan ni bygga på. Ni kan börja skicka något på handledarutbildning, till exempel, säger Per.

Sobona, berörda branschorganisationer och fackliga parter har mandatet att hjälpa företagen, men arbetet måste ske tillsammans.