Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för livslångt lärande

Förebyggande insatser kan bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Genom bland annat validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

Camilla Grahn arbetar som rådgivare på Omställningsfonden Länk till annan webbplats.. De är två kollektivavtalsstiftelser som har det gemensamma kompetens och omställningsavtalet KOM-KR från 1 oktober 2022. Avtalet ger stöd till medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa.

Camilla berättar att det även kommer bli möjligt att få karriärstöd under anställning från den 1 oktober. Dessutom är förebyggande insatser i form av kompetensutveckling en stor och viktig del i avtalet.

– Det kan ni arbetsgivare använda för att förebygga att behöva säga upp medarbetare och det är fantastiskt, säger Camilla.

Dessutom finns ett särskilt omställningsstudiestöd som gör det möjligt att studera och klara av ekonomin samtidigt.

– Det livslånga lärandet är viktigt; vi ska hålla länge i arbetslivet. Pensionsåldern höjs, vi ska kunna hänga med och utvecklas över tid och vara anställningsbara hela arbetslivet, konstatera Camilla.

Det livslånga lärandet är viktigt; vi ska hålla länge i arbetslivet.

Det har smugit sig in ett fel i Camillas presentation. Parterna har avsatt 111 miljoner för förebyggande insatser under 2021–2023, inte 333 miljoner kronor.

Omställningsfonden Länk till annan webbplats. och KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats. arbetar tillsammans för att stötta arbetsgivare och medarbetare inom välfärdssektorn. De har rådgivare över hela landet. Det är cirka 1 100 kommunala företag som omfattar 100 000–110 000 medarbetare.

– Vi på fonderna tycker att det är fantastiskt att parterna har förhandlat fram det här avtalet där vi kan bidra till medlemsföretagens kompetensförsörjning, berättar Camilla.

Parterna har avsatt 111 miljoner för förebyggande insatser under 2021–2023.

Parterna har avsatt 111 miljoner för förebyggande insatser under 2021–2023.

– Det finns en stor summa pengar kvar, så sök om medel för kompetensutveckling, uppmanar Camilla.

Fokus på att behålla och utveckla medarbetare

Camilla konstaterar att företagen behöver bli bättre på att behålla och utveckla medarbetare. Det finns ingen övertalighet och medarbetarna kan behållas genom förebyggande insatser.

– Genom det kan kommunala bolag säkra kompetensförsörjningen över tid och slippa säga upp medarbetare, säger Camilla.

Alla har en gemensam pott. Parterna avsätter medel till förebyggande insatser vart tredje år. Det finns gott om pengar att söka för kompetensutvecklande insatser.

– Mycket händer. Digitalisering ställer nya krav, lagar ändras, nya arbetssätt utvecklas, kunderna och slutanvändarna ställer andra krav. Därför behöver vi höjd kunskapsnivån, säger Camilla.

Många gånger blir en medarbetares grundutbildning gammal. Allt fler behöver få en chans att bygga på under tiden.

– Att säga upp en medarbetare med fel kunskap och ta in en ny medarbetare med rätt kunskap är helt fel väg att gå, konstaterar Camilla.

Det är snarare viktigt att utbilda de befintliga medarbetarna och dra nytta av deras kunskaper. Alla lär sig saker varje dag på jobbet. Det livslånga lärandet krävs för att företagen ska hänga med i utvecklingen.

Det livslånga lärandet krävs för att företagen ska hänga med i utvecklingen.

När företagen satsar på medarbetarna blir de motiverade och engagerade, vilket gör att fler mår bra och kan utvecklas över tid.

– Dagligen ser jag bra exempel på kompetensutveckling som arbetsgivare gör och det görs på samtliga nivåer inom verksamheterna, säger Camilla.

Validering är ett fantastiskt verktyg

Men hon konstaterar också att fler behöver bli bättre på att värdesätta kunskap och erfarenhet som individer får genom arbete. Det måste alltid vara viktigare att ha en kunskap, än varifrån kunskapen kommer.

Validering är ett fantastiskt verktyg för att synliggöra kunskaper och kompetenser som medarbetare har, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

– När en individ kan få sin kunskap validerad och godkänd samt sedan bygga på med det som saknas då kan hen axla nya arbetsuppgifter och gå vidare i företaget eller någon annanstans, konstaterar Camilla.

Om en individ blir uppskattad kan hen lättare bli engagerad och brinna för sitt arbete. Detta är positivt för arbetsgivaren som kan kompetenssäkra sin arbetsplats över tid och bygga hållbara företag som möter framtida utmaningar.

Om en individ blir uppskattad kan hen lättare bli engagerad och brinna för sitt arbete.

Camilla berättar att fonderna möter individer som blivit uppsagda som upplever att de inte har några kunskaper. Många säger att de bara har arbetet på företaget under en massa år, men de kan ingenting.

När man skrapar på ytan har de många gånger haft olika befattningar och gått många internutbildningar men ingenting finns dokumenterat.

– Här önskar i validering på bred front, säger Camilla.

Här önskar i validering på bred front.

Genom det nya avtalet med karriärstöd, rådgivning och validering kan individer växla om eller byta roll i ett tidigt skede.

Detta möjliggör ett mer proaktivt arbete och att ”mota Olle i grind” och inte behöva säga upp medarbetare och i stället utveckla dem.

Tack vare avtalet kan kommunala företag fokusera på kompetensförsörjning och kompetensutveckling i stället för uppsägning.

Framtidens arbetsliv

Utvecklingen går snabbt; det kommer hända mycket framöver. Det kommer i sin tur kräva kompetensutveckling och den behöver ske på arbetsplatsen.

– Jag är så glad att vi har framsynta parter så det nya avtalet har fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, eftersom detta verkligen behövs, säger Camilla.

Camilla tipsar arbetsgivare om att försöka ha en ständig dialog med medarbetarna om kompetens om vad som saknas och om vad som kommer behövas i framtiden.

Camilla avslutar med att lyfta fondernas vision:

”Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.