En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror på elektrifiering, där el ersätter fossila bränslen och att många går i pension.

Nya medarbetare är avgörande för att klimatmålen ska kunna nås. Det visar en ny analys av branschens kompetensbehov som Energiföretagen Sverige tagit fram.

Andreas Lepa är ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats..

Energiföretagen har genomfört två undersökningar under 2022. Den ena var en kompetensbehovsanalys Länk till annan webbplats. som riktade sig till deras medlemmar och den fokuserade på behovet av tekniker och ingenjörer.

Den andra undersökningen var en attraktivitetsmätning Länk till annan webbplats. som försökte ge svar på hur unga, studerande och yrkesverksamma upplever branschen.

Stora rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer

Under de kommande tre åren beräknas pensionsavgångarna uppgå till 1 700 individer.

Under de kommande tre åren beräknas pensionsavgångarna uppgå till 1 700 individer.

– Många av dessa behöver ersättas av en ny individ. 76 procent av de som svarat på undersökningen säger att de behöver ersätta alla eller de flesta av dessa individer, berättar Andreas.

Under de kommande tre åren räknar de svarande företagen i undersökningen med att behöva anställa 8 000 nya medarbetare.

– Detta är alltså bara tekniker och ingenjörer. Andra undersökningar visar att det kommer saknas över 100 000 teknikutbildade 2030; behovet av medarbetare är enormt, berättar Andreas.

Undersökningar visar att det kommer saknas över 100 000 teknikutbildade 2030; behovet av medarbetare är enormt.

65 procent tror att det kommer bli mycket eller ganska svårt att rekrytera medarbetare till de här rollerna. Med andra ord väntar stora utmaningar inom kompetensförsörjning för energibranschen.

Vilka yrkesroller efterfrågar Energiföretagens medlemmar?

 • Elkraftingenjör
 • Data/IT-ingenjör
 • Distributionselektriker
 • Projektledare (övriga nivåer)
 • Energiingenjör
 • Drifttekniker (fjärrvärme/kyla)
 • IT-utvecklare
 • Beredare
 • Nättekniker.

Varifrån rekryterar företagen?

 • Forskare/myndighetsanställda.
 • Annat.
 • Högskola/universitet (nyexaminerade studenter).
 • Gymnasiet (nyexaminerade studenter).
 • Yrkeshögskolan (nyexaminerade studenter).
 • Företag i andra branscher.
 • Andra energiföretag/underleverantörer/konkurrenter.

Hela 68 procent av företagen rekryterar från andra energiföretag/underleverantörer/konkurrenter.

Det kommer inte hålla på sikt; rekryteringsbasen behöver breddas och här kan branschvalidering vara en viktig nyckel, säger Andreas.

Rekryteringsbasen behöver breddas och här kan branschvalidering vara en viktig nyckel.

Utmaningar inom rekrytering inom energibranschen

 1. Hitta individer med rätt kompetens.
 2. Hitta individer som har yrkeserfarenhet eller som kan bemanna en senior roll.

– Det finns flera orsaker till de här utmaningarna. Det handlar om var företaget är placerat geografiskt, företagets storlek, för litet rekryteringsurval och/eller svårigheter att konkurrera med lön, avslutar Andreas.