Moderator lyfter avslutande reflektioner och rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Vad hoppas du ska hända hos medlemsföretagen efter att de har lyssnat och deltagit på den här konferensen?

– Jag hoppas vi lever upp till det som jag sa i inledningen till konferensen – att Sobona ska kunna ge en bra bild över vad som är på gång, säger Per.

– Jag kanske spetsade till inledningen med att säga att ”om man inte tror man har utmaningar inom kompetensförsörjning, då behöver man inte bry sig”. Men jag tror att alla som har deltagit på konferensen inser att det är hög tid att göra någonting nu, konstaterar Per.

Paketerat, startklart och testat

Per konstaterar att det kan vara jobbigt att ligga först och bryta ny mark som en early adopter. Men att ligga snäppet efter är lättare och där är vi nu.

– Allt är paketerat, startklart och testat. Ta ett beslut nu och börja testa ett av Sobonas verktyg, uppmanar Per.

Det går inte att säga att utmaningarna inom kompetensförsörjningen är ett bekymmer om man inte på allvar vill bidra till en lösning.

Det går inte att säga att utmaningarna inom kompetensförsörjningen är ett bekymmer om man inte på allvar vill bidra till en lösning.

Vidare understryker Per att detta inte är ett projekt. Sobonas styrelser är mycket tydlig med det och branschorganisationerna anser samma sak.

Energikonferensen den 12 oktober

– Den 12 oktober anordnar Sobona och Energiföretagen en Energikonferensen Länk till annan webbplats. för fjärde året i rad för att prata vidare om frågor, utmaningar och verktyg som har lyfts under den här dagen, berättar Per.

– Det är tydligt att vi måste tänka bredare och annorlunda för att kunna rekrytera, konstaterar Per.

Per säger att han och Willy kommer fortsätta stå i Sobonas studio och anordna konferenser. Förändringar tar tid och kan vara smärtsamma.

Vad ska deltagarna på konferensen ta med dig från den här förmiddagen?

– Fundera på om de senaste årens arbete med kompetensförsörjning är en hållbar strategi eller om ni behöver tänka annorlunda. Kontakta en branschkollega och prata med dem eller skicka någon på handledarutbildning och börja i liten skala, säger Per.

Kontakta en branschkollega och prata med dem eller skicka någon på handledarutbildning och börja i liten skala.

– Omställningsfonderna har 111 miljoner i medel som du kan ansöka om för förebyggande insatser, omställning, kompetensutveckling och karriärrådgivning. Ta chansen och ansök om pengar för att använda dem till något bra i ditt företag, avslutar Per.