John Nilsson
  • blogginlägg
  • Avtal 2024
  • Förhandling
  • Varsel och konflikt
  • Arbetstid
02 juli 2024

Förhandlingschefen bloggar: Avtalsrörelsen är över - glad sommar!

Sex månader efter att vi inledde förhandlingar om nya lön- och villkorsavtal (på våra Huvudöverenkommelser, HÖK och Branschöverenskommelser, BÖK) kunde vi äntligen gå i land med den sista överenskommelsen med Vårdförbundet. Efter drygt två månader av konfliktåtgärder som ställt till stora problem i hälso- och sjukvården med blockad av nyanställningar och övertidsarbete samt med strejk i vissa verksamheter accepterade Sobona, SKR och Vårdförbundet medlarnas slutliga bud.

Huvudstridsfrågan har som nog alla känner till gällt förkortningen av arbetstid. Vårdförbundet har krävt en bred generell arbetstidsförkortning för majoriteten av sina medlemmar. Detta har arbetsgivarsidan inte kunnat möta då det redan idag är svårt att bemanna alla schemarader. Lösningen som medlarna la på bordet blev förkortning för en del av de arbetstagare som arbetar de tuffaste arbetstiderna och ofta roterar med både dag- och nattjänstgöring. Det rör sig om drygt 5 000 medarbetare som nu får sin arbetstid förkortad med mellan 2 och 4 timmar i veckan. Det är långt ifrån den breda generella förkortning som Vårdförbundet krävde men jag tycker att det är en smaklig lösning som sannolikt också kommer att vara till gagn för verksamheterna då dessa obekväma arbetstider blir mindre oattraktiva att bemanna eftersom de får en förkortad veckoarbetstid.

Värdemässigt landar Vårdförbundets avtal i nivå med övriga avtal vi tecknat i vår och därmed också i nivå med det så kallade ”märket” som sätts av industrin och blir styrande för hela arbetsmarknaden. Det är av stor betydelse då det inte ska löna sig att välja konfliktvägen i förhandlingar.

Årets förhandlingar har varit mer utmanande än på länge. Facken hade långtgående krav och medlemmar som hade förväntningar på höga löneökningar efter de senaste årens höga inflation. Bortsett från förhandlingarna med Vårdförbundet så löpte dock förhandlingarna i huvudsak på väl. Vi hade en utmaning även med Kommunal men den gällde framförallt dygnsviloreglerna inom räddningstjänsten som egentligen ligger lite vid sidan av avtalsrörelsen.

Samtliga tecknade avtal löper på 1 år utom HÖK med AkademikerAlliansen som är ett tillsvidareavtal. Det gör att vi behöver starta en ny avtalsrörelse direkt efter sommaren. Vi kommer att ha webbsända avtalskonferenser för att samla in synpunkter och stämma av med branschråden inför fastställandet av vilka yrkanden ni medlemmar vill att vi lägger fram inför förhandlingarna 2025.

Hösten kommer också innebära en hel del partsgemensamma arbeten då vi enats om flera arbeten inom områdena:

  • arbetstid,
  • kompetensförsörjning och
  • arbetsmiljö/friskfaktorer och lönebildning.

Det är ovanligt högt tempo i dessa arbeten då de åtminstone till del ska kunna ge oss parter input inför avtal 2025.

Utöver avtalsarbete kommer vi att fortsätta att utveckla vårt medlemserbjudande under hösten. Arbetsgivarguiden fick nytt utseende och funktionalitet i juni och vi kommer nu att fortsätta att utveckla denna så att det blir ännu lättare att hitta svar på frågor om lagar och kollektivavtal. Utbildningserbjudandet är också under omarbetande och vi ser över möjligheten att utveckla vägarna in till vårt arbetsgivarstöd ytterligare.

Vi har nu servicetelefonen öppen förmiddagar och ett frågeformulär på webben där vi alltid går att nå som komplement till direktkontakterna via mejl och telefon till förhandlarna. Men vi har ambitionen att utveckla dessa koncept ytterligare så att tillgängligheten ökar än mer. Jag hoppas att du som medlem besvarar vår medlemsundersökning som skickas ut strax efter sommaren, vi använder den som avstamp i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Men innan dess hoppas vi alla på en lång och skön sommar med tid för återhämtning och vila – både för oss och för alla er medlemmar.

Ha en fin sommar så ses och hörs vi till hösten!

John Nilsson, förhandlingschef


John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 02 juli, 2024 | Senast uppdaterad: 02 juli, 2024

Relaterat innehåll