Språkutveckling på arbetsplatsen

Det finns många människor med kompetens som du inte har råd att bortse från, men de kanske saknar yrkesspråket. Forskning visar att det inte finns några genvägar till att lära sig ett nytt språk. För vilka metoder och verktyg du än använder så krävs övning och övning får du genom att samtala. Därför har Sobona tagit fram det här verktyget.


Språkutveckling på arbetsplatsen

Det finns många människor med kompetens som du inte har råd att bortse från, men de kanske saknar yrkesspråket. Forskning visar att det inte finns några genvägar till att lära sig ett nytt språk. För vilka metoder och verktyg du än använder så krävs övning och övning får du genom att samtala. Därför har Sobona tagit fram det här verktyget.

Vad är språkutveckling på arbetsplatsen?

Det är en utbildning för att förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Det handlar om lärande, yrkesspråk och språkutveckling.

Vem passar det för?

Det passar för dig som behöver fler medarbetare med en viss kompetens. Kanske saknar de kunskaper i svenska språket men med hjälp av Sobonas verktyg och handledning kan de lära sig yrkesspråket.

Vilka fördelar har språkutveckling på arbetsplatsen?

Forskning visar att goda språkkunskaper och bra språkförståelse ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. Verktyget sätter yrkesspråket i ett sammanhang. Dessutom minskar motståndet för att anställa personer med bristande kunskaper i svenska.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Rekryteringsbasen breddas eftersom du kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning. Yrkesspråket sätts i ett sammanhang och utbildningen avdramatiserar språkfrågan. Du som är HR-ansvarig eller fattar beslut om personal får möjligheter att stödja nyanlända så de lättare kan komma in på arbetsplatsen. Dessutom kan fler personer tänka sig att bli handledare.

Verktygslåda för Språkutveckling på arbetsplatsen

Workshop - introduktion

Här får du konkreta tips och metoder så nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. På så vis kan de snabbare bidra till företagets mål och visioner samtidigt som de växer i sin roll.

Workshop - få ihop laget

Från du och jag till vi. Den här workshoppen fokuserar på företagskultur och vikten av språkförståelse för bra kommunikation. Målet är gemenskap, trygghet och motivation så alla kan göra sitt bästa.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Dokument, modeller & whitepapers

Länkar

Relaterade filmer

Luleå energi - dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar

Luleå Energi har öppnat dörrarna och rivit språkbarriärer, vilket ger alternativa rekryteringsvägar. De tittar på kompetens och meriter för att hitta kvalificerade medarbetare med bred erfarenhet och nya influenser.

Affärsverken - strategisk kompetensförsörjning från ord till handling

Följ med på Affärsverkens resa med Roushan. Tillsammans med integrationscentrum och en bra introduktion skapas nya vägar till jobb för fler människor.

Renovas jobbspår: Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Nodra: Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans för att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Famntaget Omsorg: Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket.

Brandkåren Attunda - en inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Vill du veta mer om språkutveckling på arbetsplatsen?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning