Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Projektet pågår nu, andra företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.

Varför finns projektet?

Projektet fångar upp utmaningar kring kompetensförsörjning inom energibranschen. Nationella yrkesprofiler utvecklas och kvalitetssäkras. Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering enligt de yrkesprofiler som är framtagna och enligt ditt företags förutsättningar.

Vad händer i projektet?

I projektet har fem yrkesprofiler kompletterats med en instegsprofil utifrån OCN-metoden och en kvalitetssäkrande panel har genomförts. Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå har utvecklats. Dessutom utbildas bedömare löpande och arbetet med validering har påbörjats.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom energibranschen för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. Under projektet stödjer vi dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos såväl nya som befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Det här är ett typexempel på en sådan sak där var och en för sig inte klarar det; vi måste hjälpas åt tillsammans.

  Christian Schwartz

  VD på Mölndal Energi

 • När vi tog fram yrkesprofilerna hade vi först en workshop med deltagare från energibranschen. Tillsammans hittade vi kärnan som blev grunden för yrkesprofilerna.

  Henrietta Finnborg Bengtsson

  Utvecklare på Nordiskt Valideringsforum

 • Det tog ett tag innan jag förstod vad validering var och vilka vinster det förde med sig. När jag förstod kände jag – wow, det här kan vi verkligen ha nytta av!

  Katarina Larsson

  HR-specialist på Gävle Energi

https://sobona.se/images/18.6f7cafb81791c8f07cffd07/1620036188561/25-aug-badge.png

Digital konferens om yrkesprofiler och validering inom energibranschen 2021

Den 25 augusti bjuder vi in till en digital konferens kring Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering inom energibranschen.

Gävle Energi famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning

Energibranschen är mångfasetterad och kompetensförsörjningen är en utmaning. När vinsterna med Sobonas verktyg blev tydliga uppstod ett halleluja-moment.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Projektägare

Deltagande bolag

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Energiuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom energibranschen i hela Sverige.

Bland Sobonas medlemsföretag inom energibranschen finns verksamheter i underkategorier som nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Under 2019 handlade projektet om att komplettera fem yrkesprofiler med en instegsprofil utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Under 2020 är fokus på att erbjuda anpassning av framtaget material för att möjliggöra validering på företagsnivå.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom energibranschen förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Tio saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom energibranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag och Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering genom Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Skapar och möjliggör fler insteg inom energibranschen.
 5. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 6. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 7. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 8. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel Gävle Energi som famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Fem yrkesprofiler och en instegsprofil

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fem yrkesprofiler kompletterats med en instegsprofil:

 1. Kundservicemedarbetare.
 2. Distributionstekniker – belysning och stolparbete.
 3. Distributionstekniker – fördjupning.
 4. Drifttekniker – elnät.
 5. Beredare.
template

Inom projektet har även underlag utvecklas tillsammans med Gävle Energi till lokala jobbspår för distributionstekniker och kundservicemedarbetare.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom energibolag.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi. En kvalitetssäkrande förankrande panel med Arbetsförmedlingen, Energiföretagen Sverige, Gävle Energi, Kommunal, Kraftringen, Luleå Energi, Nacka Energi, Seko, Sobona, Åsbro Kursgård, Öresundskraft och Övik Energi genomfördes december 2018.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Tillsammans med medlemsföretag utifrån behov

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser i form av yrkesprofilering och validering inom energibranschen i kommunala bolag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De nyanländas kompetens synliggörs, de stärker sina kunskaper i svenska och användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser främjas.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Energiuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom energibranschen i hela Sverige.

Bland Sobonas medlemsföretag inom energibranschen finns verksamheter i underkategorier som nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Under 2019 handlade projektet om att komplettera fem yrkesprofiler med en instegsprofil utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Under 2020 är fokus på att erbjuda anpassning av framtaget material för att möjliggöra validering på företagsnivå.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom energibranschen förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Tio saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom energibranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag och Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering genom Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Skapar och möjliggör fler insteg inom energibranschen.
 5. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 6. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 7. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 8. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel Gävle Energi som famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Fem yrkesprofiler och en instegsprofil

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fem yrkesprofiler kompletterats med en instegsprofil:

 1. Kundservicemedarbetare.
 2. Distributionstekniker – belysning och stolparbete.
 3. Distributionstekniker – fördjupning.
 4. Drifttekniker – elnät.
 5. Beredare.
template

Inom projektet har även underlag utvecklas tillsammans med Gävle Energi till lokala jobbspår för distributionstekniker och kundservicemedarbetare.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom energibolag.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi. En kvalitetssäkrande förankrande panel med Arbetsförmedlingen, Energiföretagen Sverige, Gävle Energi, Kommunal, Kraftringen, Luleå Energi, Nacka Energi, Seko, Sobona, Åsbro Kursgård, Öresundskraft och Övik Energi genomfördes december 2018.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Tillsammans med medlemsföretag utifrån behov

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser i form av yrkesprofilering och validering inom energibranschen i kommunala bolag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De nyanländas kompetens synliggörs, de stärker sina kunskaper i svenska och användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser främjas.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Faktablad Lättläst Svenska

Energibranschen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom Energiuppropet och nationella yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett stort rekryteringsbehov under överskådlig tid av många olika yrkeskategorier. Energiuppropet är viktigt för branschen eftersom det ger verktyg för att öka mångfalden på företaget.

Luleå Energi - Det är dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar

Luleå Energi har öppnat dörrarna och rivit språkbarriärer, vilket ger alternativa rekryteringsvägar. De tittar på kompetens och meriter för att hitta kvalificerade medarbetare med bred erfarenhet och nya influenser.

Övik Energi - Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Gävle Energi - Så fungerade Tekniksprånget för oss

Gävle Energi har använt sig av Tekniksprånget under flera år för att inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

Gävle Energi - Så fungerade Jobbsprånget för oss

Jobbsprånget matchar medlemsföretagens behov med kompetens hos nyanlända akademiker. Det är ett projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Strategisk kompetensförsörjning inom energibranschen 2020

I oktober 2020 bjöd vi på Sobona och Energiföretagen i Sverige in till en konferens som lyfte arbetet med kompetensförsörjning inom energibranschen. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa båda kompetensbristen och utanförskapet - samtidigt.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning