Detta är Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Vi behöver arbeta inkluderande, utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens.

Sezgin Kadir
vd och koncernchef Kraftringen

Detta är yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Vi behöver arbeta inkluderande, utmana de normer och strukturer som finns och se bredare på var vi hittar vår kompetens.

Sezgin Kadir
vd och koncernchef Kraftringen

Yrkesprofilering och yrkesvalidering inom energibranschen är ett projekt med syfte att skapa yrkesprofiler som förklarar vad som behövs inom ett specifikt yrke. Projektet är sprunget ur Energiuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid rekrytering. Det handlar också om ett fortsatt förankringsarbete kring yrkesprofilerna och även att skapa en samsyn med Energiföretagen Sverige om fortsatt arbete kring validering.

 

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Yrkesprofilering och yrkesvalidering inom energibranschen är ett projekt med syfte att skapa yrkesprofiler som förklarar vad som behövs inom ett specifikt yrke. Projektet är sprunget ur Energiuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid rekrytering. Det handlar också om ett fortsatt förankringsarbete kring yrkesprofilerna och även att skapa en samsyn med Energiföretagen Sverige om fortsatt arbete kring validering.

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Energiuppropet och yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett jättestort rekryteringsbehov under överskådlig tid av jättemånga olika yrkeskategorier. Därför är uppropen oerhört viktiga för branschen.

Yrkesprofilering och validering

Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning för branschens fortlevnad. Verktyget ger en struktur och konkreta tips som medlemsföretagen kan använda i vardagen.

Affärsverken - strategisk kompetensförsörjning från ord till handling

Följ med på Affärsverkens resa med Roushan. Tillsammans med integrationscentrum och en bra introduktion skapas nya vägar till jobb för fler människor.

Projektägare

Deltagande bolag och organisatörer

Heldag för strategisk kompetensförsörjning

Den 27 oktober 2020 följer Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige upp förra årets succé och bjuder in till en heldag om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald. Med utgångspunkt i en innovativ och inkluderande kompetensförsörjning kommer vi lyfta aktuella frågor, kunskap och case från medlemsföretag.

Heldag för strategisk kompetensförsörjning

Den 27 oktober 2020 följer Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige upp förra årets succé och bjuder in till en heldag om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald. Med utgångspunkt i en innovativ och inkluderande kompetensförsörjning kommer vi lyfta aktuella frågor, kunskap och case från medlemsföretag.

Mer om projektet

Dokument & modeller

Hör gärna av dig!

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning