Logga

Välkommen på Energikonferensen 2022

För fjärde året i rad erbjuder vi en konferens om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald och inkludering. Den 12 oktober fördjupar vi oss i praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

Under konferensen framtidsspanar vi kring kompetensbehov, konkretiserar branschvalideringens möjligheter för energibolag och presenterar en helt ny plattform för innovation.

Dessutom får du veta mer om branschens gemensamma yrkesmentorprogram, hur kompletteringsutbildningar leder till jobb och aktuella praktikprogram som banar väg för morgondagens kompetens.

Varmt välkommen!

Några av talarna på konferensen

 • Åsa Petersson, vd, Energiföretagen Sverige

  Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt.

 • Leif Renström, vd, Hello Future

  Den nya plattformen Innovationsakademin ska bland annat stärka företagens förutsättningar för att lösa samhällsproblem.

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare, Nordiskt Valideringsforum

  Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen.

 • Per Nordenstam, vd, Sobona

  Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt.

 • Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och redaktör, Lys förslag

  Vad innebär klarspråk med andraspråksfokus? Sofie ger tips och berättar om klarspråk i såväl valideringar som i det dagliga arbetet.

 • Emil Molander, läromedelsförfattare, Lys förlag

  Vad innebär klarspråk med andraspråksfokus? Emil ger tips och berättar om klarspråk i såväl valideringar som i det dagliga arbetet.

Program

09.00–09.05 Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Willy Silberstein, moderator

09.05–09.25 Kompetensbehovsanalys och framtidsspaning

Andreas Lepa, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Energiföretagens medlemsföretag behöver drygt 8 000 tekniker och ingenjörer de närmaste tre åren, visar en kompetensbehovsanalys.

 

En ökning med 2,5 gånger sedan tidigare mätning 2017. Hur ska vi fylla luckorna? Och vilka argument kan få fler att välja energibranschen?

09.25–09.45 Sobonas innovationsakademi

Leif Renström, vd Hello Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kristina Hane, utvecklingsstrateg Sobona


Tillsammans med Skellefteåföretaget Hello Future utvecklas den nya plattformen Innovationsakademin, som ska stärka företagens förutsättningar att lösa samhällsproblem och leva upp till medborgarnas krav på en fungerande samhällsnytta och vardag.

09.45–10.05 Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi.

 

Det är branschens verksamheter och företag som genomför samt står för legitimiteten. Utifrån nationella yrkesprofiler fungerar branschvalideringen som ett nav i den strategiska kompetensförsörjningen.

 

Henrietta går igenom de startklara verktygen för kartläggning, lärande, bedömning och erkännande samt ger handfasta tips på hur de kan användas.


10.05–10.15 Paus
10.15–10.35 Energy Buddies

Elin Fellers projektkoordinator på Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Energibranschen har många spännande yrkesroller och ett flertal bristyrken, samtidigt som arbetslösheten bland nyanlända är hög och många inte vet hur eller vad de ska göra för att komma vidare i sin karriär.

 

Branschens nya mentorprogram Energy Buddies är en dörröppnare och visar på möjligheterna!

10.35–10.55 Validering som en del i språkutvecklingsprocessen

Emil Molander, läromedelsförfattare på Lys förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och redaktör på Lys förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad bör man tänka på när man gör yrkesvalideringar med andraspråkstalare?


Vad innebär klarspråk med andraspråksfokus? Emil och Sofi ger tips och berättar om klarspråk i såväl valideringar som i det dagliga arbetet.

10.55–11.15 Hur gör en för att få tag på nya medarbetare med erfarenhet?

Tomas Lummi och Ibrahim Alaff, konsulter Driftklart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Möt Ibrahim Alaff och Tomas Lummi, tekniska konsulter, som i ett panelsamtal diskuterar kompetensförsörjning. Tomas har en lång erfarenhet av att ha jobbat inom svensk energibransch; Ibrahim har jobbat nästan lika länge i Syrien.

 

Nu är de kollegor på Driftklart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och berättar om vilka utmaningar och möjligheter som de ser.

11.15–11.25 Paus
11.25–11.45 Jobbsprånget och Tekniksprånget? Två vägar till framtidens talanger?

Ulrik Sjögren, Client Relationship Manager Jobbsprånget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sara Bixo, CRM Tekniksprånget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Jobbsprånget är ett välbeprövat nationellt praktikprogram som påskyndar vägen till jobb för akademiker med utländsk bakgrund.

 

Tekniksprånget ger unga chansen att upptäcka vad en teknisk utbildning kan leda till. Det är en viktig del i pusslet för att säkra framtidens kompetensbehov inom teknik.

 

Ta del av vad Tekniksprånget innebär och hur ditt företag kan engageras.

11.45–12.00 Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt

Artiklar och filmer från Energikonferensen 2021

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!