Energy Buddies matchar nyanlända med anställda inom energibranschen

SCB:s långsiktiga prognoser visar att det kommer saknas 100 00 teknikutbildade 2030, varav många ingenjörer, men också 50 000 yrkesutbildade.

Elin Fellers är projektkoordinator välutbildade nyanlända på Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats..

Elin berättar att hon fått den stora äran att knyta kontakt med ett fyrtiotal utrikesfödda kvinnor och män under de senaste veckorna.

– Samtliga har varit väldigt angelägna om att etablera sig på svensk arbetsmarknad, i synnerhet inom den svenska energibranschen, inleder Elin.

Samtliga har varit väldigt angelägna om att etablera sig på svensk arbetsmarknad, i synnerhet inom den svenska energibranschen.

Några av dessa individer har varit på arbetsmarknaden länge men inte lyckats hitta en tjänst som motsvarar deras utbildning och förhoppningar.

Andra befinner sig i en omställningsfas, där de dels behöver lära sig svenska bättre och där de dels behöver få veta mer om arbetsmarknaden och dess möjligheter.

Dessa individer kan till exempel vara på väg att karriärväxla från ett teknikområde till ett annat.

Gemensamt för dem alla är att de önskar såväl inspiration som information, enligt Elin.

– Inspiration som att träffa och lära känna någon som jobbar på ett företag eller i en yrkesroll som hen vill veta mer om. Information för att få veta mer om hur vägen dit ser ut, vilka krav, förväntningar och möjligheter som finns, säger Elin.

Mentorprogrammet Energy Buddies

Individerna som Elin pratar om var adepterna i Energiföretagen Sveriges nya mentorprogram Energy Buddies Länk till annan webbplats..

Programmet ger mervärde till branschen och ger möjlighet att arbeta för en inkluderande kompetensförsörjning samtidigt som det bidrar till mening och utveckling för dem som är mentorer för de utlandsfödda ingenjörerna.

– Det kanske inte är sannolikt att vi hittar de efterfrågade 8 000 medarbetarna genom just det här mentorprogrammet. Men vi kommer definitivt hitta några, understryker Elin.

Energy Buddies är ett digitalt mentorskapsprogram, vilket gör att individen kan delta oavsett var hen bor.

Mentorer och adepter träffas vid sju tillfällen under oktober–januari 2022–2023.

Energy Buddies är ett digitalt mentorskapsprogram, vilket gör att individen kan delta oavsett var hen bor.

Programmet startar med en gemensam träff för alla adepter och mentorer. Redan där och då får de tillgång till ett nätverk med många individer.

Sedan följer fem träffar med strukturerat innehåll, som återfinns i en handbok med övningar för adepter, respektive mentorer, så de kan förbereda sig inför varje träff.

Det sjunde och sista tillfället inom programmet är gemensamt för samtliga adepter och mentorer.

Rekrytering till nästa års mentorprogram sker under april–september.

William Eugensson på Göteborg Energi

William Eugensson på Göteborg Energi var med i pilotprojektet för Energy Buddies under våren 2022 och är med nu igen. Han är utbildad civilingenjör med en master i energi- och miljöteknik och han har arbetat i energibranschen under fem år.

Under studietiden bestämde William sig för att satsa på energibranschen. Han upplevde att det fanns många möjligheter inom branschen och energiteknik var spännande.

– Energibranschen är en möjliggörare för samhällets omställning och därför är det mycket som krävs av branschen. Det tyckte jag var spännande, berättar William.

Energibranschen är en möjliggörare för samhällets omställning och därför är det mycket som krävs av branschen.

William tycker det är roligt att arbeta i en bransch med hög efterfrågan och det märks i jobbet på Göteborg Energi. Efter att ha deltagit i pilotomgången anmälde han sig igen till höstens program.

– Det var spännande att ha en dialog med någon som är ny i branschen. Min adept var ny men hade mycket arbetslivserfarenhet. Mycket mer än jag. Det var givande att få andra perspektiv från en individ som har annorlunda erfarenheter, förklarar William.

William berättar programmet innebar en möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan.

- Jag tycker det är viktigt med utbyte mellan olika kulturer och språk och Energy Buddies är ett bra forum för det, avslutar William.

Jag tycker det är viktigt med utbyte mellan olika kulturer och språk och Energy Buddies är ett bra forum för det.

Lite siffror från årets Energy Buddies

  • I programmet deltar 48 individer. 24 adepter och lika många mentorer.
  • Totalt deltar 28 kvinnor och 20 män, bland adepterna är det 13 kvinnor och elva män.
  • Merparten bor i Stockholm och Mälardalen men många återfinns också i västra Sverige.
  • Samtliga adepter är ingenjörer. Flertalet har en examen inom elektroteknik, maskinteknik eller energiteknik.
  • Flertalet av adepterna deltar just nu i en utbildning som innehåller kurser inom energi.
  • Mentorerna representerar en bredd av erfarenheter, med flest inom elnät, därefter fjärr- och kraftvärme. Men det finns också individer med erfarenhet av elkraftsystem, vattenkraft, vindenergi, solkraft och kärnkraft.
  • 40 procent av mentorerna är vd eller chef. Nästan lika många har en yrkesroll som ingenjör men det finns också mentorer som är strateger/analytiker, HR eller tekniker.