08 november 2022
Lästid: 2 min

Energibranschen växer och behöver många nya medarbetare

Enligt en undersökning från Energiföretagen Sverige behöver 8 000 tekniker och ingenjörer anställas i svenska energiföretag fram till 2025.

Av dessa 8 000 rekryteringar är cirka 1 700 pensionsavgångar som måste ersättas.

– Energibranschen är en växande bransch som är avgörande för hela Sveriges klimatomställning. Det kräver ny kompetens, hög kompetens och nya perspektiv. Vi behöver helt enkelt människor som gör jobbet, nu och i framtiden och kompetensförsörjningsfrågan blir därmed en av branschens stora utmaningar.

Energibranschen är en växande bransch som är avgörande för hela Sveriges klimatomställning.

Med dessa ord inledde Andreas Lepa sitt pass, där han presenterade två undersökningar som Energiföretagen Sverige har genomfört under 2022.

Undersökningar om kompetensbehov och attraktivitet

Den ena undersökningen var en kompetensbehovsanalys Länk till annan webbplats. som riktade sig till deras medlemmar och den fokuserade på rekryteringsbehovet av framför allt tekniker och ingenjörer under kommande tre år.

Den andra undersökningen var en attraktivitetsmätning Länk till annan webbplats. som försökte ge svar på hur unga, studerande och yrkesverksamma upplever branschen.

De yrkesroller som efterfrågas mest är:

 1. Elkraftingenjör (som också är en av de svåraste rollerna att rekrytera)
 2. Data/IT-ingenjör
 3. Distributionselektriker
 4. Driftingenjör
 5. Projektledare.

– Vi frågade också varifrån företagen har rekryterat under de senaste tre åren och hela 69 procent uppger att de har rekryterat från andra företag inom branschen. Undersökningen visar att det är svårt att hitta individer med rätt kompetens och yrkeserfarenhet som kan bemanna en mer senior roll, berättar Andreas.

Det är svårt att hitta individer med rätt kompetens och yrkeserfarenhet som kan bemanna en mer senior roll.

Hur attraktiv är energibranschen hos unga?

Undersökningen som handlade om branschens attraktivitet riktade sig till de fyra målgrupperna:

 1. Högstadieelever
 2. Gymnasieelever
 3. Ingenjörsstudenter på högskola/universitet/yrkeshögskola
 4. Yrkesverksamma med samma utbildningsbakgrund som studenterna.

Det var cirka 200 svarande per grupp. Undersökningen visar att ju mer individen som svarat vet om branschen, desto mer positiv är hen till att arbeta inom den.

Dessutom ökar intresset för energibranschen i takt med ålder, utbildningsnivå och studieinriktning.

Ökar intresset för energibranschen i takt med ålder, utbildningsnivå och studieinriktning.

Andreas lyfte både negativa och positiva resultat från studien.

Det är nedslående att bara tre procent av högstadieeleverna kan tänka sig studera vidare på el- och energiprogrammet på gymnasiet. Dessutom är det 95 procent killar, konstaterade Andreas.

Det är dock positivt att 54 procent av högstadieeleverna vill studera vidare på en högre nivå.

Tidslinje för kompetensförsörjning

Energiföretagen har tagit fram en tidslinje för kompetensförsörjning Länk till annan webbplats. i samarbete med medlemsföretag och andra branschorganisationer inom energi.

Tidslinjen innehåller förslag på åtgärder i form av uppmaningar till politiker och myndigheter samt åtaganden för branschen för att målet om att omställningen inte ska hindras av bristande tillgång på kompetens.

Andreas Lepa lyfte sju exempel från tidslinjen:

 1. Säkerställ branschrelaterade utbildningar
 2. Synliggör branschrelaterade utbildningar
 3. Satsa på vidareutbildning och livslångt lärande
 4. Attraktionsaktiviteter för ökat branschintresse, som att vara mer synliga och att involvera ungdomar tidigt
 5. Stärk etableringen av nyanlända; det finns en stor potential i den gruppen
 6. Ta emot praktikanter och lärlingar
 7. Ökad mångfald, jämställdhet och inkludering för att attrahera, rekrytera och behålla kompetensen i branschen.