Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt!

Per Nordenstam, vd för Sobona och Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige sammanfattar Energikonferensen 2022.

Åsa fastslår att kompetensförsörjning är en avgörande fråga för hela energibranschen nu och framåt.

På kort sikt handlar det om att hitta och behålla kompetens som behövs. På längre sikt handlar det om att klara omställningen som branschen står inför.

– Vi pratar om att dubbla energianvändningen och då behöver vi bygga ut ett energisystem till, konstaterar Åsa.

Hon menar att kompetensbehovsanalysen som Andreas Lepa från Energiföretagen Sverige presenterade är ett viktigt verktyg för energibranschen.

Branschen behöver förstå vilka yrkesroller som behövs framöver och vilka yrkesroller som är svårast att rekrytera. Där kan analysen kan ge en branschgemensam bild.

Moderator Willy Silberstein ber Åsa peka ut de viktigaste åtgärderna som kan förbättra situationen för energibranschen.

Åsa säger att det handlar om utbildning. Branschrelaterade utbildningar behövs som motsvarar branschens behov. Dessutom behövs fler utbildningsplatser.

Det handlar också om att skapa mötesplatser mellan branschen och omvärlden.

Det handlar också om att skapa mötesplatser mellan branschen och omvärlden.

– Här är praktikantmöjligheter som Tekniksprånget och Jobbsprånget viktiga, liksom mentorskapsprogrammet Energy Buddies, säger hon.

Även Per fick möjlighet att reflektera över förmiddagen.

– Jag reagerar på att 67 procent plockar medarbetare från en konkurrent. Det säger en hel del om de utmaningar som energibranschen står inför.

Jag reagerar på att 67 procent plockar medarbetare från en konkurrent. Det säger en hel del om de utmaningar som energibranschen står inför

Per understryker att Sobona och Energiföretagen Sverige bjuder på ett stort smörgåsbord av verktyg.

Per understryker att Sobona och Energiföretagen Sverige bjuder på ett stort smörgåsbord av verktyg.

– Mitt budskap på tidigare Energikonferenser har varit en ”call to action” - gör någonting. Och vi måste hjälpas åt; det kommer inte att lösa sig av sig självt, understryker Per.

Han medger att han är frustrerad över det går för långsamt. Han känner en oro för vad som kommer att hända med Sobonas medlemsföretag om inte fler ”kavlar upp ärmarna och gör något”.

Per får medhåll av Åsa:

– Kannibaliseringen inom energibranschen är den största utmaningen och det är bråttom att lösa den. Det betyder att vi behöver bredda rekryteringsbasen. Men vi slåss även med andra branscher om samma kompetens, så vi behöver positionera oss.

Branschvalidering av yrkesprofiler öppnar möjligheter

Åsa lyfter Sobonas branschvalidering som ett verktyg som kan tydliggöra branschens yrkesroller för att locka nya medarbetare.

Åsa lyfter Sobonas branschvalidering som ett verktyg som kan tydliggöra branschens yrkesroller för att locka nya medarbetare.

Luleå Energi har deltagit i arbetet med branschvalidering. I den här filmen berättar de om arbetet med validering för att skapa en långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Avslutningsvis ger Per och Åsa sina råd och uppmaningar till deltagarna på konferensen.

– Välj något och gör något. Allt är startklart; det gäller bara att agera. Gör det utifrån era behov och det som är lågt hängande frukter, säger Per.

Åsa fyller på:

– Samarbeta. Vi behöver agera snabbt och vi behöver tänka utanför boxen.

Per avslutar med att välkomna alla Energikonferensen 2023 den 11 oktober 2023.