Sobona investerar för att stötta kommunala företag med innovationsarbete

Hur vi kan rusta oss för de stora utmaningar vi står inför har betydelse för hur vi kan lyckas rekrytera och behålla medarbetare i organisationen.

Innovationsföretaget Hello Future Länk till annan webbplats. har med stöd från Sobona utvecklat en digital kunskapsplattform för innovationsarbete.

Den videobaserade kunskapsplattformen ska stötta företagen i deras innovationsarbete.

Kristina Hane arbetar inom strategisk utveckling på Sobona och Leif Renström är vd på Hello Future.

Leif inleder med att konstatera att energibranschens kompetensbehov visar på behovet av innovation. Men det är inte bara energibranschen som behöver kompetens.

– När vi lyssnar på socialtjänsten eller polisen säger de samma sak. Behovet av individer är större än tillgången. Affärsmodellerna går inte ihop, konstaterar Leif.

Behovet av individer är större än tillgången. Affärsmodellerna går inte ihop

Hello Future hjälper organisationer och företag som behöver tänka nytt och bli mer innovativa. Deras uppdrag är att spana, titta på beteenden i omvärlden och tolka dem för till exempelvis nya produkter och tjänster.

Ett exempel på ett förändrat beteende är vad vi numera gör om någonting går sönder hemma, till exempel diskmaskinen.

Förr ringde vi troligen en expert som kom och lagade den. I dag googlar vi och tittar på en instruktion på Youtube som visar hur vi själva kan laga diskmaskinen. Så ser lärandet ut många gånger i dag.

Glapp i lärandet

Leif anser att det finns ett visst glapp mellan detta sätt att lära sig och dagens utbildningssystem. Här finns en möjlighet till förändring och han hävdar att framtidens konsulter måste vara bra på att hjälpa kunder att lösa problemet själva, inte lösa det åt dem.

– Behovet av innovation är enormt. Vi har en mängd samhällsfunktioner som måste tänkas om. Inte bara förändras lite, utan de behöver fungera på helt nya sätt, understryker Leif.

Behovet av innovation är enormt. Vi har en mängd samhällsfunktioner som måste tänkas om.

En videobaserad kunskapsplattform – nu tillgänglig för Sobonas medlemmar

2021 presenterade Hello Future en idé om ett verktyg för att arbeta med innovation för Sobona.

Sedan dess har de intervjuat, gjort enkäter, testat och utvecklat verktyget tillsammans med medlemmar i Sobona.

Nu lanseras Box3 som är en videobaserad kunskapsplattform för innovationsarbete.

Box3 innehåller videobaserade instruktioner om hur företagen rent praktiskt går till väga i arbetet med innovation. Det hjälper företagen att komma i gång och arbete steg för steg för att utveckla sitt innovationsarbete.

Box3 är en videobaserad kunskapsplattform.

Verktyget är fortfarande under utveckling och några företag åt gången släpps in. De får testa och sedan justerar Hello Future om det behövs.

– Box3 är en bra möjlighet för den som vill bredda sitt arbete med utveckling och ständiga förbättringar. Mycket går att göra på egen hand. Sedan går det att kontakta en expert om man behöver mer hjälp, säger Leif.

Box3 är en bra möjlighet för den som vill bredda sitt arbete med utveckling och ständiga förbättringar.

Stora samhällsutmaningar ställer nya krav på kommunala företag. De måste hitta lösningar på både nya och gamla utmaningar. Därför beslutade sig Sobona för att investera i Box3.

Målgrupper för Box3 är:

  • Ledningsgrupper och ledare som ska skapa förutsättningar för innovation
  • Projektledare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Innovationsledare

Kristina berättar:

– Vi behöver tänka om och tänka nytt. Det kan handla både tjänster och produkter men också arbetssätt och processer. Företagen behöver få ett gemensamt språk, metoder och arbetssätt. Det handlar helt enkelt om att fler behöver göra mer, i ett snabbare tempo.

Vi behöver tänka om och tänka nytt. Det kan handla både tjänster och produkter men också arbetssätt och processer.

Leif flikar in att Box3 är en digitaliserad version av att skapa lärande och det kan vara en viktig del i det livslånga lärandet.

Det ger möjlighet till ”asynkront lärande” som innebär att alla kan välja en tidpunkt som passar. Det går också att göra en specifik modul när ett visst behov uppstår på företaget.

Leif råder den som lyssnar att dyka in när behov uppstår, att börja lära sig där och då och göra det så fort som möjligt.

Box3 bygger på ISO 56000 Länk till annan webbplats. som är en branschöverskridande och internationell standard för innovation. Den innehåller en metodik för hur företagen kan göra utforskande arbete.