Jobbsprånget och Tekniksprånget är två vägar till morgondagens kompetens

Jobbsprånget riktar sig till nyanlända akademiker. Tekniksprånget inspirerar individer som är under 21 år att läsa en högre ingenjörsutbildning.

Tekniksprånget Länk till annan webbplats. är ett betalt praktikprogram på fyra månader som är framtaget för att inspirera unga under 21 år att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning. Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Länk till annan webbplats..

Tekniksprånget ger unga chansen att upptäcka vad en teknisk utbildning kan leda till. Praktikprogrammet är en viktig del i pusslet för att säkra framtidens kompetensbehov inom teknik.

Mattias Lindberg, CRM på Tekniksprånget, berättar att ungdomarna blir anställda av företaget och får ingenjörsmässiga arbetsuppgifter, vilket ger dem en bild av vad en ingenjör egentligen gör.

Ungdomarna blir anställda av företaget och får ingenjörsmässiga arbetsuppgifter, vilket ger dem en bild av vad en ingenjör egentligen gör.

– Sex av tio unga tvekar inför ingenjörsstudier. Om vi visar upp ingenjörsyrket kommer många välja det; för de tycker det är kul. Och arbetsgivare får en möjlighet att marknadsföra sig mot den här gruppen, understryker Mattias.

Sedan starten har 6 000 praktikanter deltagit i Tekniksprånget. 50 procent av deltagarna är kvinnor. Dessa har valts ut bland 30 000 sökanden.

Mattias konstaterar att intresset är stort. Företag som är med har stora chanser att få in ”intresserade, engagerade och smarta kandidater”.

Intresset är stort. Företag som är med har stora chanser att få in ”intresserade, engagerade och smarta kandidater”.

76 procent av de som deltagit i Tekniksprånget väljer att gå vidare till ingenjörsstudier. De säger att praktiken har påverkat deras val; den synliggör yrkesroller och visar vad de innebär, vilket ökar intresset för att välja en sådan roll.

”Employer branding när det är som bäst”

Att ta emot en tekniksprångare är till nytta för företaget. Både eftersom praktikanten har ett framtidsperspektiv som bidrar till innovation och nya idéer och att medarbetare som är handledare kan prova ett ledaruppdrag och utvecklas för att bli ledare i framtiden.

– Det här är employer branding när det är som bäst. Låt tekniksprångarna se vilka roller som finns och berätta om det i sociala medier eller vid skolbesök. Det är ett perfekt sätt för er att marknadsföra er till framtida medarbetare men också medarbetare som ni behöver här och nu, fastslår Mattias.

Se gärna filmen om hur Tekniksprånget fungerade på Gävle Energi.

Arbetsgivarens insats för att medverka i Tekniksprånget:

 • Bistå med handledare
 • Genomföra rekrytering
 • Betala praktiklön (16 285 kr/mån).

Tekniksprångets viktiga datum:

 • 16 oktober–6 november: Ansökningsperiod (arbetsgivaren publicerar annons)
 • November–december: Rekrytering av kandidater
 • Januari: Handledarträff
 • Februari: Praktikstart.

Jobbsprånget påskyndar vägen till arbete

Jobbsprånget Länk till annan webbplats. är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker så som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Länk till annan webbplats.

Jobbsprånget är välbeprövat nationellt praktikprogram som påskyndar vägen till jobb för akademiker med utländsk bakgrund.

Jobbsprånget är välbeprövat nationellt praktikprogram som påskyndar vägen till jobb för akademiker med utländsk bakgrund.

Ulrik Sjögren, Client Relationship Manager på Jobbsprånget berättar att kandidaterna ofta har studerat minst tre år på universitet eller högskola. De flesta har även arbetslivserfarenhet, men alla har inte fått den i Sverige.

– Kandidaterna har kompetens inom många områden. De är ingenjörer, ekonomer, naturvetare, arkitekter, många har en bakgrund inom IT och det finns även utvecklare. Det enda vi inte har är legitimationsyrkena, annars är vi både breda och djupa inom alla kompetenser, understryker Ulrik.

Kandidaterna har i snitt sökt 200 jobb sedan de kom till Sverige. Ofta har de inte ens fått återkoppling. Det kan bero på saker som:

 • De saknar ett nätverk i Sverige
 • Rekryterarna vet inte att de finns
 • De kan inte svenska språket så bra.

Ulrik konstaterar att det också bero på omedvetna fördomar hos arbetsgivare. De är inte fördomsfulla men väljer omedvetet bort dessa kandidater; därför behövs Jobbsprånget.

Jobbsprånget slår hål på fördomar

Kan fyra månaders praktik göra skillnad? Ulrik Sjögren konstaterar att det gör det. Praktiken gör stor skillnad för kandidaten.

För hen får en svensk referens och erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Kandidaten får testa sina kompetenser, får sin kunskap validerad och får träna på svenska.

– Vi har inte svenska som krav, utan engelska, för annars tar det sju till tolv år för den här målgruppen att komma ut på arbetsmarknaden. Vi jobbar på engelska men fikar på svenska, berättar Ulrik.

Vi jobbar på engelska men fikar på svenska.

Ukrik menar att Jobbsprånget slår hål på fördomar, både hos arbetsgivarna och hos kandidaterna. Praktiken gör skillnad på riktigt.

Av dem som kommer ut i praktik blir sju av tio erbjudna en tjänst som motsvarar deras kompetens och utbildning.

Hälften får jobb på arbetsplatsen där de praktiserat, resten använder sig av praktiken för att bygga nätverk och få referenser som blir en språngbräda ut på arbetsmarknaden.

Jobbsprångets målsättning är att hälften av praktikanterna ska vara kvinnor. Det var svårt till att börja med men i dag är sex av tio deltagare kvinnor.

Se gärna filmen om hur Jobbsprånget fungerade på Gävle Energi.

Varför väljer arbetsgivare att medverka i Jobbsprånget? De vill:

 • Fylla ett kompetensgap
 • Öka mångfalden
 • Arbeta med inkludering
 • Nå mål inom Agenda 2030
 • Göra skillnad.

Arbetsgivaren åtar sig att:

 • Bistå med handledare en till två timmar per vecka
 • Intervjua minst en sökande/plats
 • Ge praktikanten relevanta arbetsuppgifter.

Preliminär tidsplan för Jobbsprånget

16 december–16 januari: Ansökningsperiod. Arbetsgivare ska ha valt handledare och annons ska ha lagts upp i Jobbsprångets portal senast den tioende december.

Januari: Rekrytering börjar direkt. Intervju med minst en sökande per plats under januari.

Februari: Anmäla mentor(er) till utbildning (1,5 timme online).

Mars: Kandidat har valts ut och praktikperioden kan börja.