Gårdsvärdar hos medlemsföretaget MKB i Malmö, ett exempel på medarbetare som erbjuds validering inom ramen för sin anställning. Foto: Cheyenne Olander
  • pressmeddelande
  • Validering
  • inkluderandekompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
07 mars 2023

Samverkan för nyanländas etablering skalas upp med stöd från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för att med gemensamma insatser påverka och förändra hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Sobona kan därmed ytterligare skala upp det partsgemensamma samarbetet.

- I det gemensamma arbetet ingår att fortsätta sprida, implementera och utveckla nationella yrkesprofiler och bland annat erbjuda validering eftersom det skapas stora möjligheter att följa upp och kvalitetssäkra arbetet med praktik och insteg från de senaste årens främjandeprojekt. Samtidigt förenklar det också för nyanlända att kartlägga och synliggöra sitt kunnande, säger Conny Larsson.

Hög arbetslöshet kan leda till ett utanförskap för de som har höga trösklar in på arbetsmarknaden. Samtidigt har många av Sobonas medlemmar stora kompetens- och rekryteringsbehov. Därför samarbetar Sobona med både fackförbund och branschorganisationer sedan flera år tillbaka för att gemensamt ta fram verktyg och genomföra insatser som påverkar och förändrar hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning.

- Det behövs många olika insatser och verktyg för att nå effekt, det vill säga att komma åt matchning av arbetsgivarnas behov med kompetens som de nyanlända faktiskt har, säger Conny Larsson som ansvarar för projektet på Sobona.

Insatser görs även för att stödja språkutveckling på arbetsplatsen med verktyg som Sobonas språkparlör, som består av en ordlista med generella arbetsplatsord och yrkesord för sex branscher, som ska utvecklas ytterligare. Ett omfattande klarspråksprojekt ska också genomföras under året. Målsättningen är att språkutveckling på arbetsplatsen ska vara en naturlig del av det långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsarbetet och att språk ska ses som en tillgång och kompetens som andra.

De nationella yrkesprofilerna är viktiga som verktyg för att möta företagens behov av nya medarbetare samt för att visa på en grundläggande nivå för anställningsbarhet och synliggöra det lärande som sker på arbetsplatsen. Genom att definiera grundläggande kunskapsnivåer för yrken och säkerställa kompetens med en kvalitetssäkrad metod, skapas anställningsbarhet. Samtidigt stöds medlemsföretagen i att ta ett större och aktivt ansvar för inkluderande kompetensförsörjning.

En annan viktig del är stöd och verktyg i handledarskap, eftersom en bra handledare på arbetsplatsen kan göra stor skillnad i introduktionen på svenska arbetsmarknaden och att lära sig språket.

Fakta:

  • Främjandeprojektet bedrivs av: Sobona, Fastighetsanställdas förbund, Seko, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen, Svenskt Vatten.
  • Arbetsförmedlingen har i februari 2023 beslutat att bevilja Sobona främjandemedel om 3 843 000 kronor, vilket möjliggör vidareutveckling och synliggörande av de olika insatserna.

För mer information kontakta:

Conny Larsson, projektledare Sobona, tel: 08-452 72 71, conny.larsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.
Per Nordenstam, vd Sobona, tel: 08-452 76 65, per.nordenstam@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Läs mer här:


Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 07 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 08 mars, 2023

Relaterade nyheter