Avfall Sverige om validering och framtiden

07 oktober 2023
Lästid: 3 min
Jessica Christensen syns på en bild på en dator där även en presentation om validering inom avfallshantering och återvinning finns

Jessica Christiansen är utbildnings- och utvecklingschef på Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Jessica Christiansen
Föreläsare
Jessica Christiansen

Kompetensförsörjning utmanar allt fler och det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Avfall Sverige lyfter vikten av validering och att ha rätt kompetens på rätt plats.Vad är Avfall Sverige?

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och de arbetar enligt hela avfallshierarkin.

Deras medlemmar är Sveriges kommuner och deras kommunala bolag samt företag som associerade medlemmar.

Deras ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom förebyggande, återanvändning och avfallshantering.

Avfall Sverige arbetar med samhällskontakter, rådgivning, kommunikation, utbildning och utveckling.

Validering är viktigt för Avfall Sverige för det ger:

  • Strukturerad introduktion i arbetslivet för nyanställda och nyanlända.
  • Utveckling av befintlig personal.
  • Yrkesstolthet och höjd status för olika yrkeskategorier.
  • Yrkesprofiler och validering kan användas vid upphandling för att kvalitetssäkra kompetens.

Validering inom avfallshantering och återvinning

– Kompetensutveckling är vårt viktigaste uppdrag. Därför är validering en pusselbit som kan länka ihop våra utbildningar för att säkra medlemmarnas kompetensförsörjning, berättar Jessica.

Avfall Sverige har varit med och utvecklat Sobonas nationella yrkesprofilerna för avfallshantering och återvinning.

Avfall Sverige anordnar konferensen Höstmötet den 8–9 november i Uppsala och då kommer de berätta mer om arbetet med validering.

Avfall Sveriges utbildningsverksamhet

Utbildningar är en viktig del inom Avfall Sveriges verksamhet. Årligen har de omkring 40 utbildningsaktiviteter där 3 000 deltagare utbildas.

Avfall Sverige samverkar i den nationella modellen för branschvalidering av yrkesroller inom avfallshantering och återvinning under ledning av Sobona.

Avfall Sverige arbetar för att utveckla sina kurser så utbildningen möter kraven för yrkesprofilerna. Grundkursen personal på ÅVC är ett sådant exempel.

Framtidsspaning

Avfall Sverige arbetar mycket med framtidsspaningar och Jessica lyfter detta:

  • Den digitala utvecklingen som sker i omvärlden
  • Ökad geopolitisk oro
  • Effekter från covid-19.

Vidare innebär nya lagar att Sveriges kommuner ska införa konsumentnära insamling av förpackningar. Det kommer även nya lagar kring insamling av textil.

– De nya lagarna kommer ställa nya krav på kompetens, menar Jessica.

Digitalisering är viktigt för branschen och just nu arbetar Avfall Sverige med strategiska projekt kring digitalisering för att se var branschen befinner sig.

– Digitaliseringen kommer ge effekter på vilka framtida yrkesroller som kommer finnas, menar Jessica.

Digitaliseringen kommer ge effekter på vilka framtida yrkesroller som kommer finnas.

Jessica Christensen

utbildnings- och utvecklingschef på Avfall Sverige.

Jessica Christensen från Avfall Sverige syns på en bild på en dator där även en presentation om validering inom avfallshantering och återvinning finns

Generationen med 30-åringar kommer ersättas av färre 20-åringar och det sker även stora demografiska svängningar.

Samhällsfrågor, klimat och hållbarhet är viktiga frågor för den yngre generationen. Detta ställer krav på arbetsgivare och verksamheter. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Avfall Sveriges framtidsstudie går det att läsa mer om kommunernas framtida utmaningar.

Realisera potentialen!

Jessica säger att valideringsarbetet är en dörröppnare för alla. Valideringensmodellen ger en branschstandard som ger en kompetenshöjning som leder till en säker arbetsmiljö.

Valideringen ger en branschstandard som ger en kompetenshöjning som leder till en säker arbetsmiljö.

Jessica Christensen

utbildnings- och utvecklingschef på Avfall Sverige.

Jessica uppmanar att fler ska dela med sig av kunskaper, goda exempel och erfarenheter inom validering. Och att den som inte påbörjat ett arbete med validering ska göra det nu.

Moderator Willy Silberstein frågar vad som händer med företag som är passiva i frågor kring kompetensförsörjning och validering.

– Det är viktigt att vara attraktiv som arbetsgivare, fastslår Jessica.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan