Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

06 oktober 2023
Lästid: 3 min
Föreläsare
Johan Frisö
Föreläsare
Johan Frisö

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper och erfarenheter och även med medel för insatser inom kompetensutveckling och validering för att möta många av de utmaningar som Sobonas medlemsföretag står inför.Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.
Vad är Omställningsfonden?

Förebyggande insatser öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

– I dag pratar vi mer om kompetensförsörjning och att hitta medarbetare, än vad vi pratar om arbetsbrist och uppsägningar, berättar Johan.

Fonderna arbetar alltmer förebyggande. De tecknade ett avtal med arbetsmarknadens parter och medel avsattes till kompetensutveckling och validering.

Förebyggande insatser ska tillgodose:

  • Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjning på kort och/eller lång sikt.
  • Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  • Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

– Vi får allt fler ansökningar, men vi vill ha ännu fler ansökningar. För genom medel från oss stärker ni företaget och medlemmarna, säger Johan.

Medel kan även användas för validering som synliggör de kompetenser som individer har tillgodosett sig genom arbetslivet.

– När man blivit uppsagd kan man känna sig stukad och tvivla på vad hen kan. Många gånger är det någon som arbetat länge men som saknar bevis på vad hen kan, säger Johan.

Genom en kartläggning blir det tydligt vad individen faktiskt kan. Och där kommer valideringen in. För genom validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter.

Och om det finns luckor kan fonderna bistå med medel till en kortare kurs eller utbildning.

Avsatta medel från fonderna 2021–2026

  • Ansökningar 2021–2023: 281
  • Avsatta medel 2021–2023: 111 miljoner
  • Utbetalade och reserverade medel: 35 miljoner
  • 2024–2026: beslut är inte fattat för perioden än, men det kommer förmodligen finnas medel att söka.

Möjligheternas avtal – KOM-KR

Johan kallar kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR för möjligheternas avtal. För det finns stora möjligheter att få hjälp med finansiering för insatser inom kompetensförsörjning.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker på Omställningsfondens webbplats. Johan uppmanar alla som funderar på att göra en ansökan att kontakta fonderna för att bolla tankar och idéer med Johan eller en lokal rådgivare.

– Det är viktigt att facken involveras på lokal nivå kring insatsen eller insatserna, så alla vet vad som ska hända, fastslår Johan.

Ansökan sker genom en blankett där man beskriver mer om insatsen och vem eller vilka den gäller för samt vad den kostar.

När ansökan har gåtts igenom kommer ett beslut och i det sista steget beslutar respektive fond om sina respektive medel. Ibland behöver ansökas kompletteras.

Processen tar ungefär två månader från att ansökan skickas in till att beskedet kommer.

Johan uppmanar alla att kontakta fonderna för att få hjälp, vilket ligger i linje med fondernas vision som är:

“Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.

Johan Frisö

verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond

Moderator Willy Silberstein frågar hur många procent som beviljas och avslås.

– Fram till sista september 2021 var det ungefär 30 procents avslag, för det gamla avtalet hade också kriterier kring arbetsbrist, berättar Johan.

Men avtalet KOM-KR som gäller nu innehåller inte kriteriet kring arbetsbrist, eftersom allt handlar om att möta kompetensbrist. Numera avslås bara cirka 15 procent.

Moderator Willy Silberstein frågar om det är krångligt att ansöka?

– Så kan det uppfattas den första gånger man ansöker om medel. Men vi ser att många söker fler gånger; en nöjd kund kommer tillbaka, avslutar Johan.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan