Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

07 oktober 2023
Lästid: 1 min
Moderator Willy Silberstein står i Sobonas studio och inleder konferensen om kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023

Moderator Willy Silberstein

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Per Nordenstam, vd på Sobona och moderator Willy Silberstein ramar in konferensen och introducerar programmet till konferensen om avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023.

Per inleder med att konstatera att detta är den fjärde upplagan av konferensen för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.

Han hoppas alla deltagare ska känna sig bättre rustade efter konferensen för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning.

Under konferensen kommer Avfall Sverige berätta mer om vad som händer inom branschen.

Vidare har Sobona ett samarbete med LYS förlag som berättar om klarspråk ur ett andraspråksperspektiv.

Per Dalheim på Svenskt Vatten kommer prata om de enorma investeringarna som krävs för branschen och att de kommer kräva enormt mycket kompetens.

– Men det räcker inte med pengar; människor måste göra jobbet och det är en enorm utmaning, fastslår Per.

Det räcker inte med pengar; människor måste göra jobbet och det är en enorm utmaning.

Per Nordenstam

vd på Sobona

Myndigheten för yrkeshögskolan har ett regeringsuppdrag, vilket de kommer berätta mer om.

Johan Frisö på Omställningsfonderna berättar om förebyggande insatser och medel som finns att ansöka om.

Nordiskt Valideringsforum, Nacka Vatten och Avfall och Vamas kommer berätta mer om hur man omsätter arbetet med yrkesprofiler och validering i praktik på ett medlemsföretag.

Slutligen kommer moderator Willy Silberstein och Conny Larsson, chef för Sobonas komptenskansli avrunda konferensen med insikter och reflektioner samt berätta om det långsiktiga partsgemensamma arbetet.

Dela sidan