Avslutande reflektioner och insikter

07 oktober 2023
Lästid: 1 min
Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona och moderator Willy Silberstein står i Sobonas studio och samtalar efter konferensen om kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023
Willy SilbersteinConny Larsson
Willy Silberstein
&
Conny Larsson

Conny Larsson, chef Sobonas kompetenskansli och moderator Willy Silberstein lyfter insikter och rundar av konferensen för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023.

Moderator Willy Silberstein frågar vad Kompetenskansliet är.

– Vi har inrättat ett kompetenskansli för att kunna hitta roller nationellt, regionalt och lokal för den fortsatta förvaltningen av branschvalideringsmodellerna. Detta har vi gjort genom att vi arbetar partsgemensamt i samverkan, förklarar Conny.

Conny berättar att kompetenskansliet handlar om att skapa förutsättningar för att visa att arbetet med kompetensförsörjning och branschvalidering är långsiktigt och på riktig. Alla parter står bakom arbetet.

Vad kommer du beskriva om vi står här om tre år?

– Då har vi inte lika många branschspecifika konferenser; vi har en större konferens där vi delar erfarenheter och lärdomar mellan olika branscher. Vi berättar också att det inte är så svårt att börja arbeta med kompetensförsörjningen med våra verktyg, säger Conny.

Conny avslutar med att det viktigaste budskapet från konferensen är att många har påbörjat ett arbete inom kompetensförsörjning. Vidare hoppas han att konferensen har gett inspiration och kunskap.

– Vi finns här när fler av våra medlemsföretag vill starta upp ett arbete och vi hjälper gärna till med kontakt med Omställningsfonderna, berättar Conny.

Conny avslutar med orden:

Kom i gång! Testa!

Filmbild

Video

Se föreläsningen

Dela sidan