null
  • pressmeddelande
  • Språk
  • Kommunala företag
15 februari 2022

Sobona växlar upp det partsgemensamma arbetet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Sobona växlar upp samarbetet med fackförbunden Fastighets, Seko, Kommunal, Transport samt branschorganisationerna Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenskt Vatten. Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för att med gemensamma insatser påverka och förändra hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning.

Den höga arbetslösheten riskerar leda till ett stort utanförskap som främst drabbar de som redan har höga trösklar in på arbetsmarknaden. Samtidigt beskriver många av Sobonas medlemmar svårigheter att rekrytera och att finna rätt kompetens. Därför samarbetar Sobona med både fackförbund och branschorganisationer för att gemensamt ta fram verktyg och genomföra insatser som påverkar och förändrar hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning.

I det partsgemensamma arbetet kommer man utveckla och utöka ett flertal olika projekt. Det handlar bland annat om handledarskap och språkutveckling, utveckling och främjande av yrkesinriktade program, kompetenskartläggning samt valideringsmodeller inom bristyrken.

 - Det är sällan ett enskilt projekt som gör skillnad, det är snarare flera olika insatser och verktyg som, med gemensam strategi och riktning, skapar förändringar, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Under 2022 kommer det partsgemensamma samarbetet ha ett fortsatt stort fokus på samverkan och utveckling kring lokala- och regionala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler. Just samverkan mellan Arbetsförmedlingen, privata aktörer, kommun, arbetsgivare och Delegationen för unga och nyanlända till arbete, i kombination med utbildningsinsatser och andra arbetsmarknadspolitiska utifrån yrkesprofiler är viktigt för att öka effekten och skapa långsiktighet.

I det gemensamma arbetet ingår att fortsätta sprida, implementera och utveckla nationella yrkesprofiler samt erbjuda validering eftersom det skapas stora möjligheter att följa upp och kvalitetssäkra arbetet med praktik och insteg från de senaste årens främjandeprojekt. Samtidigt förenklar det också för nyanlända att kartlägga och synliggöra sitt kunnande.

En annan viktig del är stöd och verktyg i handledarskap, eftersom en bra handledare på arbetsplatsen kan göra stor skillnad i introduktionen på svenska arbetsmarknaden och att lära sig språket. Det finns även en språkparlör bestående av en ordlista med generella arbetsplatsord och yrkesord för sex branscher, som ska utvecklas ytterligare.

Målsättningen är att språkutveckling på arbetsplatsen ska vara en naturlig del av det långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsarbetet och att språk ska ses som en tillgång och kompetens som andra. Sobona och övriga projektägare erbjuder därför en komplett verktygslåda för att skapa förutsättningar att både stödja nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och förändra hur våra medlemsföretag arbetar med sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Främjandeprojektet bedrivs av: Sobona, Fastighetsanställdas förbund, Seko, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen, Svenskt Vatten

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 15 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 15 februari, 2022

Relaterade nyheter