Årets Samhällsbärare 2024, prisutdelning i Malmö
  • nyhet
  • Sobonadagarna
  • Årets Samhällsbärare
  • Fastigheter
  • Kompetensutveckling
  • Arbetsmiljö
10 juni 2024

Vinnare av Årets Samhällsbärare Arbetsmiljö: ”Kommunikation utifrån individens perspektiv”

2024 årsvinnare i kategorin arbetsmiljö i Årets Samhällsbärare är pristagaren Kfast, Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Sandra Råsberg är chef för HR, kommunikation och marknad och var en av dem som var med och tog emot priset på Sobonadagarna 2024.

– Jag bubblar av glädje för att ni peppar oss på vår resa! Det blir den där extra klappen på axeln till alla våra medarbetare som gör ett enormt viktigt jobb varje dag, säger hon.

Sandra Råsberg delar med sig av några av de förändringar som de har gjort under de senaste tre åren för att stärka arbetsmiljön.

– Vårt framgångsrecept är att vi har lyssnat på våra medarbetare och låtit dem vara delaktiga. Vi har hållit en röd tråd, men vi har anpassat aktiviteter och kommunikation utifrån de olika behoven. Förändring och förutsättningarna kan vara väldigt olika, säger hon.

Olika angrepssätt för olika utmaningar
Kfast verksamhet är komplex, vilket har inneburit utmaningar.

– Vi har en så bred verksamhet, hos oss arbetar alltifrån doktorander till människor som gör sig bäst i praktiskt arbete med lägre skolbakgrund. Då behövs olika angreppsätt för att kunna utbilda och kommunicera med alla medarbetare på deras villkor.

Kfast har arbetat systematiskt med sin arbetsmiljö på flera olika nivåer, men med en gemensam ambition ”#Kfast är bra, och vi ska bli bättre.”

– Vi identifierade att vi hade en del att arbeta med när det handlade om en gemensam företagskultur. Nyckeln till framgång och de allra bästa förändringsledarna är våra chefer. Därför har vi arbetat med ledarträning med främst intern kompetens men vi har också stärkt upp med extern kompetens. Allt för en gemensam kultur, där våra chefer får rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag, säger hon.

Kulturutveckling nyckeln
Cheferna har sedan i sin tur jobbat med att utveckla kulturen på arbetsplatsen tillsammans med medarbetare. Kfast chefer har lyft medarbetares prestationer, jobbat med beröm och återkoppling.

– Vi ville till en bättre arbetsmiljö och då behöver du som chef ha bra förutsättningar att just vara chef med arbetsmiljöansvar. Vi har stärkt det verksamhetsnära HR-stödet men vi har också gjort en del strukturella förändringar för våra chefer. Med tydligare uppdragsbeskrivningar och så har vi gett rätt förutsättningar helt enkelt för att vara chef fullt ut. Tidigare behövde våra första linjens chefer också sköta en del av det operativa arbetet själva, men det har vi tagit bort nu, säger hon.

Bemötandeutbildning
– Ett konkret exempel på vad vi gjort för att få till en bättre arbetsmiljö på bolaget har varit att vi satsat på utbildning i bemötande vid hotfulla situationer. Det fanns nämligen en känsla hos de som arbetade ute i fastigheterna, bland annat i våra skolor och andra lokaler, att det kunde bli otrygga situationer.

– Vi fick in signaler om att det kan vara tuff arbetsmiljö. Då bestämde vi oss för att använda den kompetens som fanns i kommunkoncernen och tillsammans med Eskilstuna kommun har alla medarbetare fått utbildningar i hur vi agerar i händelse av en hotfull situation, lågaffektivt bemötande. Det har varit väldigt uppskattat.

Utbildningar om psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld
Men det har inte varit den enda utbildningsinsatsen som de har genomfört.

– Dessutom har vi också haft dialog och utbildningar om vad vi kan göra om vi ser eller blir utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, samt stärkt vår kunskap om psykisk hälsa. Framgången ligger i att vi först har utbildat cheferna, sedan medarbetarna, så att cheferna har förutsättningar och material att använda när och om svåra frågor uppkommer på arbetsplatsen, säger hon.

Fem chefshubbar
Ytterligare ett steg för arbetsmiljön och vår företagskultur är ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vi har gått från ett trettiotal arbetsplatser till fem stycken hubbar där chefer i organisationen har kunnat samla sina medarbetare regelbundenhet. Tidigare satt vi utspridda på närmare ett trettiotal platser, vilket gjorde att vissa medarbetare kunde de max träffa sin chef någon gång i månaden. Nu jobbar vi med dagliga möten och uppföljning.

Bekräftelse från chefen viktigt
Sandra Råsberg säger att en viktig del i att få medarbetarna mer inkluderande i verksamheten har varit att få ledarna att ta ytterligare ett viktigt ansvar.

– Vi vet att det är viktigt att bli sedd och kunna bli bekräftad av sin chef. Om Vi tillsammans utvecklar organisationen, så att vi kan utveckla Eskilstuna, säger hon.

I förra veckan lämnade företagets vd över priset till en av våra medarbetare, via vår digitala sändning.

– Vi kommer ha priset som ett vandringspris, så att det ska stå på våra olika arbetsplatser under året. Det blev jordgubbstårta också eftersom det nu är sommar och vi vill njuta och fira sin framgång tillsammans.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 10 juni, 2024 | Senast uppdaterad: 10 juni, 2024

Relaterat innehåll