Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen

Projektet pågår nu, flera andra företag deltar och allt kan anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.

Varför finns projektet?

Projektet fångar upp behov kring utmaningar inom fastighetsbranschen och en tydlig insikt är att insteg saknas. Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering enligt de yrkesprofiler som är framtagna för branschens behov av insteg.

Vad händer i projektet?

I projektet har yrkesprofiler på instegsnivå för fastighetsbranschen utvecklats och en kvalitetssäkrande panel genomförts. Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2020 och här har du möjlighet att vara med för att testa och påverka. Nästa steg är att utbilda bedömare och börja arbeta med validering.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag i fastighetsbranschen för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och vidareutveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos både nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans. Att jobba tillsammans ser vi som en stor fördel, vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter.

  Ingela Liwell

  Enhetschef drift på Telge Bostäder

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  Regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

 • Det var intressant att ta fram yrkesprofilerna till fastighet eftersom det finns många olika titlar såsom bovärd, fastighetsskötare, miljövärd och fastighetstekniker.

  Jörgen Bergvall

  Development Manager på Nordiskt Valideringsforum

Telge Bostäder AB bygger grunden inför en stor förändring inom kompetensförsörjning

Vissa roller och funktioner kommer inte behövas längre medan andra tillkommer. Verktyget validering kommer bli viktigt.

https://sobona.se/images/18.773d0fb617365058b897ae05/1596728697316/3%20SEPTEMBER.png

Digital konferens för fastighetsbranschen

Den 3 september 2020 bjöd vi in till en digital konferens om Sobonas arbete kring validering i fastighetsbranschen. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa båda kompetensbristen och utanförskapet - samtidigt.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Projektägare

Referensbolag

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom fastighetsbranschen finns olika former av verksamheter och byggnader som bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom fastighetsbranschen i hela Sverige.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt med delfinansiering av Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen. Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Under 2019 handlade projektet om att utveckla yrkesprofiler inom fastighetsbranschen och genomföra en nationell kvalitetssäkrande panel. Där deltog representanter från AB Bostäder i Borås, Arbetsförmedlingen, Faval, Fasticon, Gavle Fastigheter, Kommunal, Lassila & Tikanoja, Sobona, Stockholm Parkering, Sveriges Allmännytta, TelgeBostäder och Vätterham.

Yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fastighetsbranschen förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Nio saker som projektet gör:

 1. Skapar och möjliggör fler insteg inom fastighetsbranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering genom Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Telge Bostäder AB som bygger grunden inför en stor förändring inom kompetensförsörjning.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Grundläggande tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet.

template

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Yrkesprofilerna fungerar som kompletterande insatser till befintliga branschmodeller. De är avstämda och linjerar mot utbildningar och befintliga valideringsmodeller på en högre nivå. Med andra ord kompletterar Sobonas modell Favals valideringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom fastighetsbranschen finns olika former av verksamheter och byggnader som bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom fastighetsbranschen i hela Sverige.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt med delfinansiering av Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen. Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Under 2019 handlade projektet om att utveckla yrkesprofiler inom fastighetsbranschen och genomföra en nationell kvalitetssäkrande panel. Där deltog representanter från AB Bostäder i Borås, Arbetsförmedlingen, Faval, Fasticon, Gavle Fastigheter, Kommunal, Lassila & Tikanoja, Sobona, Stockholm Parkering, Sveriges Allmännytta, TelgeBostäder och Vätterham.

Yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fastighetsbranschen förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Nio saker som projektet gör:

 1. Skapar och möjliggör fler insteg inom fastighetsbranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering genom Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd, till exempel som del av lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Telge Bostäder AB som bygger grunden inför en stor förändring inom kompetensförsörjning.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Grundläggande tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet.

template

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Yrkesprofilerna fungerar som kompletterande insatser till befintliga branschmodeller. De är avstämda och linjerar mot utbildningar och befintliga valideringsmodeller på en högre nivå. Med andra ord kompletterar Sobonas modell Favals valideringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Faktablad Lättläst Svenska

Fastighet 2020 - Utvecklade yrkesprofiler utifrån branschens behov med Jörgen Bergvall

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Fastighet 2020 - Validering i praktiken – så här gör du med Jörgen Bergvall

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för både individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Fastighet 2020 - Validering som verktyg för insteg och fortbildning

På Poseidon Göteborg är utemiljöbranschen en del av fastighetsbranschen. Där jobbar människor som sköter utemiljöerna kring alla byggnader. Poseidon vill ta hand om kompetensen i företaget och de behövde ett verktyg för att kunna göra det.

Webbinarium - Yrkesprofilering och yrkesprofiler, vad är det?

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

Webbinarium - Validering i praktiken inom fastighet

Sobona har utvecklat yrkesprofiler på instegsnivå för fastighetsbranschen och en kvalitetssäkrande panel genomförts. Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2020.

Fastighet 2020 - Faval - Vad ska vi validera mot imorgon?

Mikael Mossberg gör en framtidsspaning och lyfter frågan vad vi ska validera mot i morgon. Målet är att få in fler individer i fastighetsbranschen. Validering underlättar rekrytering och hjälper till att höja kompetensen för befintliga medarbetare.

Fastighet 2020 - Hur kommer man igång i praktiken

En stor förändring väntar för Telge Bostäder AB. Marina Brunsärn och Ingela Liwell tror att verktyget validering är en viktig del i företagets framtida kompetensförsörjning.

Fastighet 2020 - Framtidsspaning Kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen

Faval och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har tagit fram en valideringsmodell som ligger på högre nivå. Sobona och medlemsföretagen har utvecklat en kompletterande modell på instegsnivå.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning