Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

19 september 2023
Lästid: 3 min
Föreläsare
Johan Frisö
Föreläsare
Johan Frisö

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper och erfarenheter och även med medel för insatser inom kompetensutveckling för att möta många av de utmaningar som Sobonas medlemsföretag står inför.Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.
Vad är Omställningsfonden?

Förebyggande insatser öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Parterna har tecknat ett avtal och avsatt medel för att bistå medlemsföretagen i Sobona.

Förebyggande insatser ska tillgodose:

  • Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjning på kort och/eller lång sikt.
  • Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  • Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

– När man blivit uppsagd kan man känna sig vilsen och tvivla på sig själv. Många gånger kan en individ även sakna bevis på vad hen faktiskt kan, menar Johan.

Där kommer valideringen in. För genom validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

– Validering stärker individens ställning i arbetslivet och tillgodoser arbetslivets behov av kompetens, betonar Johan.

Validering stärker individens ställning i arbetslivet och tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Johan Frisö

verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond

Validering kan skapa rörlighet inom såväl olika branscher som inom ett och samma företag.

Avsatta medel från fonderna 2021–2026

  • Ansökningar 2021–2023: 281 stycken
  • Avsatta medel 2021–2023: 111 miljoner
  • Utbetalade och reserverade medel: 35 miljoner
  • 2024–2026: beslut är inte fattat för perioden än, men det kommer sannolikt komma nya medel att söka.

KOM-KR är möjligheternas avtal

Johan kallar kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR för möjligheternas avtal. För det gynnar både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker på Omställningsfondens webbplats. Johan uppmanar alla som funderar på att göra en ansökan att kontakta fonderna för att bolla tankar och idéer med en rådgivare.

– Det är viktigt att facken involveras på lokal nivå, så alla vet vad som ska hända, fastslår Johan.

Ansökan sker genom en blankett där man beskriver mer om insatsen och vem eller vilka den gäller för samt vad den kostar.

När ansökan har gåtts igenom kommer ett beslut och i det sista steget beslutar respektive fond om sina respektive medel.

Det tar ungefär två månader från att ansökan skickas in till medel betalas ut.

Johan uppmanar alla att kontakta fonderna för att få hjälp, vilket ligger i linje med fondernas vision som är:

“Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.

Johan Frisö

verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond

Moderator Willy Silberstein frågar Johan om vi svenskar borde bli lite mer öppna på att röra oss inom landet när det gäller att hitta ett arbete.

– Jag det tror jag. Förr flyttade man från norr till söder för att få ett jobb; i dag är det tvärtom, avslutar Johan.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan