Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

19 september 2023
Lästid: 2 min
En filmkamera visar bakgrundsbilden till konferensen om kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023
Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Per Nordenstam, vd, Sobona och Willy Silberstein, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet för konferensen om kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023.

Per inleder med att konstatera att detta är den fjärde upplagan av konferensen för energi, fiber och stadsnät.

– Vi har ett fullspäckat program och jag hoppas alla lämnar konferensen bättre rustade för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning, säger Per.

Vi har ett fullspäckat program och jag hoppas alla lämnar konferensen bättre rustade för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning.

Per Nordenstam

vd på Sobona

Vidare understryker Per att det inte går att fortsätta att arbeta enligt gamla arbetssätt. Sobona, branschorganisationer och fackliga parter har utvecklat en branschvalideringsmodell som innehåller en valideringsmodell för energi och en valideringsmodell för fiber och stadsnät.

– Jag är stolt och hoppas vi kan visa att det går att arbeta med modellerna och resten av våra verktyg, menar Per.

Föreläsarna på konferensen

Per berättar att Karin Olholt från medlemsföretaget Kraftringen kommer delta på konferensen och berätta mer kring hur de arbetar. Energiföretagen Sverige kommer presentera en ny rapport som beskriver utmaningar inom kompetensförsörjning.

Myndigheten för yrkeshögskolan är en viktig aktör som har statens förtroende i sitt genomförandeuppdrag och de stöttar Sobona i frågor kring branschvalidering.

– Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter ofta Sobona som ett gott exempel och det är jag väldigt stolt över, fastslår Per.

Sobona arbetar dessutom mer tillsammans med Omställningsfonderna än tidigare. De har uppdrag både vad gäller omställning och förebyggande insatser.

– Omställningsfonderna har medel, stöd och resurser som medlemsföretagen kan söka och få för att arbeta med sin kompetensförsörjning, understryker Per.

Svenska Stadsnätsföreningen kommer berätta mer om sitt viktiga arbete. Vidare har Sobona ett samarbete med LYS förlag som kommer berätta om klarspråk ur ett andraspråksperspektiv.

Nordiskt Valideringsforum och Luleå Energi kommer berätta mer om arbetet med yrkesprofilering och validering.

Slutligen kommer moderator Willy Silberstein och Conny Larsson, chef för komptenskansliet på Sobona summera konferensen.

Per förklarar att arbetet med kompetensförsörjning och branschvalidering sker på ett strukturerat sätt som är kvalitetssäkrat och godkänt samt testat av ett stort antal företag.

Han fastslår att Sobona har konkreta verktyg och att den här digitala konferensen kan vara ett steg i rätt riktning för att arbetet med kompetensförsörjning ska bli verkstad.

– Jag vill betona att tillsammans är lösningen, avslutar Per.

Dela sidan