Framtidens kompetensförsörjning – en gemensam branschsatsning

Carolina Vidén på Göteborg Energ bjöd på inspiration för att få fler att vilja arbeta tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning.

– Jag hoppas jag kan inspirera er som lyssnar och att vi så småningom kan arbeta tillsammans för att lyfta kompetensförsörjningen, på ett roligt och framgångsrikt sätt, inledde Carolina.

Som utgångspunkt lyfte hon hur Göteborg Energi har valt att arbeta med skolkontakter de senaste tre åren.

– Att det råder kompetensbrist inom flera yrken har nog ingen missat. Och att vi brottas med frågor som rör mångfald och jämställdhet är inte unikt för oss på Göteborg Energi. Under de senaste åren har vi haft ungefär 50 medarbetare per år som varit över 65 år och vi har en ganska åldrande medarbetarskara. Det är inte enkelt att hitta medarbetare som ska fylla platserna och vi lär inte behöva färre i framtiden, säger Carolina.

Att det råder kompetensbrist inom flera yrken har nog ingen missat. Och att vi brottas med frågor som rör mångfald och jämställdhet är inte unikt för oss på Göteborg Energi.

Viktigt att motivera unga att välja energibranschen

Hon konstaterar att det utbildas alldeles för få inom de tekniska yrken som företaget har behov av, och det framför allt saknas kvinnor.

Carolina ser också att det är en gemensam satsning för hela branschen, där Göteborg Energi ska göra sin del för att bidra, genom att motivera unga och de som studerar att börja jobba hos dem.

– Det som är viktigast för oss i framtiden är att vi har kompetens; annars har vi inte någonting. Under de senaste åren har vi arbetet med hur vi kan få elever i årskurs nio att välja tekniska gymnasieutbildningar, hur vi kan få gymnasieungdomar att välja högskoleutbildningar som leder till energibranschen och hur vi kan få universitetsstuderande att välja en slutdestination som landar i våra organisationer, berättar Carolina.

När Carolina började på Göteborg Energi stod det att hon skulle ansvara för exjobb och praktik samt ta hand om skolkontakter och vara på arbetsmarknadsmässor i hennes arbetsbeskrivningen.

Men ganska snart upptäckte hon att detta var frågor som inte landade i organisationen. När hon ställde frågor till chefer och medarbetare fick hon knappt svar.

– Det räcker inte med två eldsjälar som vill göra jättemycket, utan alla måste dra sitt strå till stacken. Och jag tänker att alla som tror att energin och elen är här för att stanna borde vara intresserade av de här frågorna. Det är en fråga för hela organisationen, säger Carolina.

Det räcker inte med två eldsjälar som vill göra jättemycket, utan alla måste dra sitt strå till stacken.

Sommarjobb och studenttjänster

Göteborg Energi har lagt stort fokus på att studenter ska få jobb. Både som studentmedarbetare medan de studerar och som sommarjobbare.

Sommarjobben är en stor möjlighet för både företaget och studenterna, där de sistnämnda har uppskattat möjligheten och visat stort intresse för sommarjobben.

– Vi har valt att lägga mycket krut på att ta fram kvalificerade sommarjobb som verkligen blir en resurs för oss under somrarna. Det kan vara utredningsuppdrag men vi har också avdelningar där de ordinarie kan ta semester och låta sommarjobbarna ta över hela ansvaret, säger Camilla.

Vi har valt att lägga mycket krut på att ta fram kvalificerade sommarjobb som verkligen blir en resurs för oss under somrarna.

– Ett sommarjobb som jag vill prata särskilt om är det som assisterande vd. För 2,5 år sedan tog vi fram ett koncept som vi kallade assisterande vd – alltså en person som under sommaren ska assistera Göteborg Energi Näts vd, berättar Camilla.

De fick stort gensvar som dessutom har ökat. En positiv bieffekt är att de alltid har något att prata om på arbetsmarknadsmässor. Sommarjobbet blev en stor “snackis”.

Tidigare hade det varit problematiskt att hitta något att prata om på mässorna, eftersom Göteborg Energi är ett stort kommunalt bolag som inte kan rekrytera direkt på plats.

Assisterande vd:ar fick riktiga och tunga uppdrag

Utöver att sitta med i ledningsgrupper, ansvara för fakturor och hålla i tyglarna på företaget fick de assisterande vd:arna en egen uppgift.

Den första assistenten fick ta fram ett förslag på hur Göteborg Energi Elnät skulle kunna bli mer marknadsnära och kundorienterade. Det ledde till den nya avdelningen Kundvård.

Ta fram ett förslag på hur Göteborg Energi Elnät skulle kunna bli mer marknadsnära och kundorienterade. Det ledde till den nya avdelningen Kundvård.

Den andra assistenten fick som uppgift att utreda hur Göteborg Energi Elnät skulle kunna agera på en flexibilitetsmarknad, vilket händer nu.

Och den assistenten tredje fick se över hur företaget skulle kunna effektiviseras på ett framgångsrikt sätt. Hon presenterade nyligen resultatet för Göteborg Energis ledning.

– Alla tre har fått riktiga och tunga uppdrag som de har utfört med bravur. Med detta vill jag verkligen förmedla att man kan ta hjälp av studenterna. Se till att engagera dem i viktiga frågor och ta med deras kompetens från skolan in i detta, understryker Camilla.

Högstadieelever går också att nå

Göteborg Energi har i princip tidigare valt bort högstadieelever, trots att de står inför det viktiga gymnasievalet. De ansågs vara svåra att nå och inte så intresserade av Göteborg Energis frågor.

– Jag hade två egna praktikanter från gymnasiet och bad dem ta fram ett upplägg för hur vi skulle kunna nå målgruppen med studiebesök eller praktik. Resultatet blev att vi på HR ordnade prao-veckan energiprao. Det blev en studiebesöksvecka med en grupp prao-elever som fick gå runt på olika avdelningar och anläggningar, berättar Camilla.

Även detta initiativ blev uppskattat och på frågan om de kunde tänka sig ett jobb på Göteborg Energi eller i energibranschen i framtiden svarade de ”absolut”.

Göteborg Energi hann köra en omgång med energi-praon, sedan kom pandemin och de fick ta en paus. Nu är planen att fortsätta till våren.

– Inget ont som inte har något gott med sig. Vår ambition var att även ta emot alla i årskurs nio i Göteborg på studiebesök. Men när vi tänker tillbaka på det konstaterar vi att målen var för högt satta. Men kanske vi skulle kunna erbjuda alla som är intresserade att komma på studiebesök?

En lösning i samband med pandemin blev att erbjuda digitala studiebesök. De valde att flytta fokus från Göteborg Energi och i stället fokusera på hur spännande det är att jobba i energibranschen.

En lösning i samband med pandemin blev att erbjuda digitala studiebesök.

– Under våren hann vi nå ut till 400 elever i Göteborg. Det var ungefär tio studiebesök vid två tillfällen. Det är väldigt effektivt. Förra veckan hade vi möjlighet att prata med 300 elever i elva klasser, vilket vi gjorde på två timmar.

Branschsamling för att öka utbudet att rekrytera ifrån

Carolina poängterar att satsningarna som Göteborg Energi har gjort inte bara når dem de möter, utan att de i sin tur sprider vidare, exempelvis vid presentationer för klassen och i samtal med kompisar.

– Att nå skolungdomar är inte vårt huvudsakliga syfte, men kompetensförsörjningen är avgörande för oss. Jag hoppas vi blir många fler som gör detta i branschen, att många drar sina strån till stacken och bidrar till helheten. Vi konkurrerar om kandidaterna men vi behöver hjälpas åt att få in nya kandidater i branschen, uppmanade Carolina och bjöd in alla intresserade att kontakta henne för fortsatta diskussioner om hur branschen kan stärka kompetensförsörjningen.

Vi konkurrerar om kandidaterna men vi behöver hjälpas åt att få in nya kandidater i branschen.