Snabbspår i elkraft och energiteknik för utrikesfödda akademiker

Luleå Tekniska Högskola har startat snabbspår i elkraft- och energiteknik. Snabbspåren kan ta vara på kompetens hos välutbildade utrikesfödda.

– När vi såg kombinationen av det stora behovet av kunnig personal i energibranschen och många arbetslösa utrikesfödda akademiker, väcktes idén om att starta snabbspår i elkraftteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och energiteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att vara aktuell för snabbspåret har vi som förkunskapskrav att deltagarna har en bachelor i något energirelaterat område, berättar Erik Elfgren, lektor på avdelningen för energivetenskap vid Luleå Tekniska universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Snabbspåren kom till på efterfrågan från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och genomförs i samarbete med energiföretag, som bland annat bidrar med mentorer till studenterna.

Erik berättar att deltagarnas språkkunskaper varierar. En del är jätteduktiga på svenska, medan andra får kämpa en del. För dem som behövde lära sig svenska startade utbildningen med den korta kursen “Korta vägen”.

Deltagarnas språkkunskaper varierar. En del är jätteduktiga på svenska, medan andra får kämpa en del.

Förutsättningarna skiljer sig även åt på andra sätt. En del deltagare är lite äldre och har studerat för länge sedan. De behöver fräscha upp sina kunskaper. Andra är relativt nyutbildade men behöver få specifika kunskaper för den svenska arbetsmarknaden.

Distansutbildning med deltagare från hela Sverige

– Vi har drygt 20 studenter i elkraftteknik och knappt 20 i energiteknik. Utbildningarna sker på distans, förutom ett studiebesök i ett kraftverk utanför Skellefteå. Vi har deltagare från hela landet, även om det är fler från södra Sverige, säger Erik.

Föreläsningar och diskussioner genomförs digitalt och studenterna har lektioner varje dag. Dagen startar med en diskussion om uppgifter de fått och jobbat med dagen innan.

Sedan följer föreläsningar inom ämnesområdet. Dagen avslutas med en frågestund, där deltagarna kan få individuell hjälp med sina frågor.

Föreläsningar och diskussioner genomförs digitalt och studenterna har lektioner varje dag.

Inspirerande diskussioner

I utbildningen ingår också inslag om jämställdhet och arbetsmiljö. Där kan det skilja sig från hur det fungerar i studenternas ursprungsländer. Men det kan det även göra inom sakkunskapen.

Under hela utbildningen diskuterar och jämför studenterna med hur det fungerar i länderna som de kommer ifrån.

– Det brukar vara inspirerande och spännande diskussioner. Studenterna har erfarenheter och kunskaper, stort intresse och aktivitet, konstaterar Erik.

Snabbspåren omfattar drygt 20 veckors heltidsstudier. De innefattar övningsuppgifter, föreläsningar och slutprov. Fackkunskapen examineras och det kräver i sin tur språklig färdighet.

Snabbspåren omfattar drygt 20 veckors heltidsstudier.

– Jag hoppas att studenterna ska komma ut till arbetslivet och vara bättre anpassade till de förhållanden som råder där. Att de ska vara bättre rustade vad gäller kunskap, men också språkligt och kulturmässigt. Det vore trevligt med en omgång till, men det beror på energiföretagens behov, avslutar Erik.

Läs gärna mer om snabbspår för energiingenjörer när Ivan Cvitic som är samordnare snabbspår på Arbetsförmedlingen berättar om satsningen på snabbspårsutbildningar inom elkraft- och energiteknik.

Snabbspår Energiteknik innehåller kurserna:

 • Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet (10 hp)
 • Energitekniska anläggningar (10 hp)
 • Värme- och ventilationsteknik (7 hp)
 • Arbetsmiljö (3 hp)

Snabbspår Elkraftteknik innehåller kurserna:

 • Inledning elkraftteknik (4,5 hp)
 • Jämställdhet och arbetsmiljö (2 hp)
 • Elkretsteori för elkraft (4 hp)
 • Eldistribution (6 hp)
 • Elsäkerhet (3 hp)
 • Elkvalitet (3 hp)
 • Elmarknaden (3 hp)
 • Elkraftöverföring (4,5 hp)