Panelsamtal utifrån erfarenheter av säkerhetsfrågor på Sundsvalls Elnät

Kristina Blombäck, HR-chef på Sundsvall Elnät, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med säkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågor berör alla.

– Säkerhet är otroligt viktigt i många branscher och definitivt i vår bransch. Men det blir ofta som ytterligare en aktivitet som medarbetarna behöver hantera utöver verksamhetsuppgifterna som finns. Många upplever det som en måstegrej som bara tar tid. Det är svårt, men det är väldigt viktigt, menar Kristina.

Dagens moderator Willy Silberstein frågar hur de gör på Sundsvall Elnät.

– Vi har delat in vårt säkerhetsarbete i olika grupper, en del fysiskt, en del informationssäkerhet och en del jobbar med personalsäkerhet. Det sistnämnda är min del och under mitt huvud ligger utbildningen. Där är det jätteviktigt att inkludera medarbetarna, att jobba med utbildningen så den blir så praktisk som möjligt. Jag försöker få medarbetaren att se att det är något jag gör dagligen och se till att det blir mer praktiskt vad det betyder, inte bara prata strukturer, berättar Kristina.

Utgå från medarbetarnas verklighet

Kristina jämför med arbetsmiljöarbetet som kan bli väldigt praktiskt.

– Vi brukar fråga: ”Är det någon av er med kundregister som har hand om kunder i sitt dagliga arbete? Då är du inkluderad i säkerhetsarbetet.” Då kan vi diskutera vad det innebär. Hur hanterar jag min mejl? Hur hanterar jag system med kunder? Där vårt nät ligger, hur hanterar jag det? Prata utifrån verklighet, det är jätteviktigt.

Kristina lyfter Coop som exempel på hur sårbart ett företag kan bli när det blir intrång:

– Jag tror att vi alla fick en tankeställare när Coop råkade ut för intrång i somras. Vi fick till en bra dialog i företaget för det berörde alla. Vi som jobbar i el- och energibranschen, om vi blir utsatta så blir det ju på en sådan enorm nivå.

Jag tror att vi alla fick en tankeställare när Coop råkade ut för intrång i somras.

Får ni konkreta påminnelser genom incidenter i verksamheten om att detta är viktigt, undrar Willy?

– Mindre varianter absolut och vi försöker skydda oss. Men det är inte i närheten av det som hände Coop. Vi har fått göra några anmälningar. Det känns som vi är på, men det finns väldigt mycket mer att göra. Det gäller att aldrig sluta jobba med det. För det här är viktigt, otroligt viktigt, understryker Kristina.

Har Sundsvall Elnät lyckats få in detta i tankarna hos medarbetarna dagligen?

– Vi är inte i mål, men vi har fört in det på olika agendor. Har vi företagsinformation finns säkerhetsarbetet med som en punkt, precis som att arbetsmiljö är en punkt. Har vi samverkansmöte är det med som en punkt, bland andra punkter. Så det blir en del av vår vardag. Det är viktigt att vi pratar väldigt mycket om säkerheten, säger Kristina.

Hennes avslutande råd är att göra säkerhetsarbetet praktiskt. Att föra in det och tänka det. Att inte prata säkerhetsord, utan att konkretisera vad säkerhetsarbetet är i det dagliga arbetet och få så många som möjligt engagerade.