Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt

Per Nordenstam, vd Sobona, och Helene Samuelsson, chef Politik och Kommunikation, Energiföretagen Sverige, sammanfattar konferensen och ser framåt.

En viktig insikt är att kompetensförsörjningsfrågan måste bli prioriterad för hela organisationen, med ambitiösa mål och handling.

Helene Samuelsson börjar med en reflektion över det som dagen bjudit på:

– Det har varit otroligt inspirerande och lärorikt. Det jag inser är att vi gör otroligt mycket, vi gör det bra och vi behöver göra det mer och i större omfattning. En sak som jag tar med mig var det första passet som Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux hade. Vi måste börja i självklarheterna och det är inte alltid självklart att det handlar mycket om språket och om individen. Jag tar också med mig exemplen från Jämtkraft och Göteborg Energi som lyfter att kompetensförsörjning är en verksamhetskritisk fråga. Det är inte bara en HR-fråga. Vi behöver lägga tid och resurser på det och samarbeta med andra, till exempel Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Per Nordenstam instämmer:

– Jag har noterat många bra citat, inte minst det här med strategisk kompetensförsörjning. Vi har levt för mycket här och nu och det har ordnat sig på något vis. Insikten som jag tycker vi har fått under dagen är att våga ta steget. Och även vikten av ledningens engagemang och att ta in det i affärsplanen. Det är en viktig och kritisk fråga för företagets överlevnad. Jobba med det även om det inte ger payback i morgon. Det är många av våra medlemmars styrka, att de har lång sikt.

Vi har levt för mycket här och nu och det har ordnat sig på något vis. Insikten som jag tycker vi har fått under dagen är att våga ta steget.

Ledningen behöver ta ledningen

Per menar att verktygslådan finns med bra verktyg, stöd och många goda exempel. Nu krävs det att ledningen sätter ner foten och säger att organisationen måste jobba med de här frågorna.

– Jag tror också att satsningen på kvinnor och tjejer är viktig för hela kompetensförsörjningsfrågan. Visst kan det vara lite ”gubbigt” men det håller absolut på att bli bättre. Jag har jobbat ett antal år i mansdominerade branscher och det har skett en stor förändring. Det är verkligen på väg åt rätt håll. Men det driver inte på av sig självt, vi behöver jobba systematiskt, understryker Helene.

Per understryker att alla branscher som Sobona har som medlemmar säger samma sak: att kompetensförsörjningen är viktig, det gäller inte bara energiföretagen.

Per understryker att alla branscher som Sobona har som medlemmar säger samma sak: att kompetensförsörjningen är viktig, det gäller inte bara energiföretagen.

– Jag hoppas ledningen tar beslut om att vi måste jobba med det här, mer strukturerat. Vi har plattformen och hela verktygslådan på plats. Men det kräver också ett commitment till att det inte är någon ”quick fix”. Vi måste avsätta tid och energi för att klara utmaningen vi står inför. Det är en enorm efterfrågan inom alla branscher och det finns inte studenter så det räcker till. Vi måste bredda och tänka annorlunda, konstaterar Per.

Samverkan är ett ledord

– Den viktigaste frågan är samverkan. Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. säger att de har 190 000 arbetslösa. Det får vi se som en möjlighet; inte ett problem. Det finns resurser därute och vi behöver nå dem på ett annat sätt än vi har gjort tidigare. Man kanske måste börja i det lilla, men vi måste verkligen ha ambitiösa mål. Annars blir det någon eldsjäls jobb och om den individen slutar fallerar hela frågan. Det måste upp på ledningsnivå som en affärskritisk fråga för att vi ska lyckas, säger Helene.

Den viktigaste frågan är samverkan. Arbetsförmedlingen säger att de har 190 000 arbetslösa. Det får vi se som en möjlighet; inte ett problem.

– Tidigare har det löst sig på något sätt. Arbetsgivare har rekryterat från konkurrenten eller hittat någon annan lösning. Men det kommer inte fungera på det viset längre. Den insikten måste omsättas i handling. Numera fixar inte utbildningssystemet det här, utan det är företag som måste göra jobbet. Där är lärandet på arbetsplatsen en viktig del, säger Per.

Numera fixar inte utbildningssystemet det här, utan det är företag som måste göra jobbet. Där är lärandet på arbetsplatsen en viktig del.

Det krävs ambitiösa mål och handling

– Det gäller att avsätta resurser och skapa förändring. Förändring får man genom action. Och man får inte action bara genom att prata, man måste göra. Det är verkligen handling vi behöver se här, betonar Helene.

Per avslutar med att understryka vikten av strukturerad samverkan och ordning och reda:

– Det handlar om att bygga in det här i sin egen affärsplan och göra det metodiskt och långsiktigt. Och att vi gör det tillsammans med fackliga parter, branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer.