Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll.

Nationella yrkesprofiler ska tydliggöra vad som behövs och krävs i en yrkesroll. Det handlar om vilka specifika kunskaper och färdigheter som krävs i en roll. Allt fördelas ämnesvis i moduler i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Summan av alla moduler bilder en yrkesprofil.

Nationella yrkesprofiler ska tydliggöra vad som behövs och krävs i en yrkesroll.

Anders Lundberg är affärsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han berättar att det är viktigt att skapa tydliga yrkesroller, att vara en attraktiv arbetsplats samt arbeta med arbetsmiljö och säkerhet.

– Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för många företag. Det behövs en infrastruktur för kompetens på samma sätt som det behövs en infrastruktur för renhållningsbilar, säger Anders.

Det behövs en samsyn mellan arbetsgivare och arbetstagare kring vad som individer behöver kunna. Det spelar ingen roll hur, var och när en individ lärt sig något. Det viktigaste är att hen kan det som behövs för att kunna utföra arbetet.

Det spelar ingen roll hur, var och när en individ lärt sig något. Det viktigaste är att hen kan det som behövs för att kunna utföra arbetet.

Det ska finnas förutsättningar att kunna kvalitetssäkra kunnandet som finns.

Framtagande av en yrkesprofil

Processen börjar med workshops där företag, arbetsgivarorganisationer och fackförbund fokuserar på och beskriver vad en individ behöver kunna för att utföra jobbet.

– Vi bearbetar innehållet och fördelar det i moduler som i sin tur bildar en yrkesprofil, säger Anders.

Sedan tittar en relevanssäkrande panel på innehållet som tagits fram och kommer med input.

Yrkesprofiler och deras användningsområden för branschen:

 • Ger en helhet samt tydliga och mer attraktiva yrkesroller.
 • Ger ett ramverk för kvalitetssäkring av verksamhet, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Är ett ramverk för att kunna genomföra validering.
 • Skapar samsyn kring utbildningsinnehåll.
 • Ger underlag för samordnande arbetsmarknadsinsatser.

Yrkesprofiler och deras användningsområden i den egna verksamheten

 • Planerad och strukturerad kompetensutveckling – att säkerställa och synliggöra vem som kan vad.
 • Genomföra komptensbaserad rekrytering.
 • Underlätta introduktion av nyanställda.
 • Tydliggöra karriärvägar.
 • Ställa kvalitetskrav i upphandlingar.
 • Genomföra validering av nya och befintliga medarbetares kunnande.

– Använd yrkesprofilen i valideringsprocessen för att säkerställa rätt förväntningar och kompetenser samt för att kvalitetssäkra verksamheten, säger Anders.

Använd yrkesprofilen i valideringsprocessen för att säkerställa rätt förväntningar och kompetenser samt för att kvalitetssäkra verksamheten

Dessa yrkesprofiler är framtagna för avfallshantering och återvinning och det går att validera mot dem:

 

Introduktion på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC

Arbete inom återbrukshantering

Medåkare – renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil

Transportledare

Detta är inte titlar, utan vad som ingår i en yrkesroll. Det är helt enkelt det som en individ behöver kunna för att vara anställningsbar och arbeta med vissa arbetsmoment.

Yrkesroller är inte statiska. Hur är de fortsatt relevanta om fem till tio år?

– Vi får feedback på frågor i valideringsprocessen och kan justera dessa direkt. Dessutom görs en årlig genomgång på allt som kommit in vad gäller input och förslag. Med tre till fyra års mellanrum görs även en komplett översyn, säger Anders.

Vad händer nu?

Nu pågår utbildning och validering i många företag. Fler kan starta sin process. Vidare finns det en avsiktsförklaring, branschvalideringen är strax klar med uppstart i januari 2022. Fler yrkesprofiler kommer utvecklas och hela materialet ska även relevanssäkras.

Yrkesprofilen arbetsledare på ÅVC ska tas fram under 2022. Vidare tror Anders på fler branschöverskridande synergieffekter och samarbeten.