Avslutande reflektioner och insikter från Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga hos medlemsföretagen och det kommer krävas en förändring i synsätt för att börja arbeta med den.

– Jag känner mig stolt efter den här konferensen. Jag hoppas fler medlemsföretag tar upp samtalet om kompetensförsörjning på högsta nivå nu, säger Per.

Jag hoppas fler medlemsföretag tar upp samtalet om kompetensförsörjning på högsta nivå nu.

Per tror att alla som lägger tid och energi kommer känna att det var ett klokt och modigt beslut. Så kom i gång och testa Sobonas verktyg för en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Det Sobona och branschvalideringen skapar är en nationell plattform där mycket linjerar mellan olika branscher.

– Det är häftigt att vi utvecklat en struktur som fungerar nationellt och som även synkar med resten av Europa, avslutar Per.