Implementering och nästa steg för att utveckla kompetensförsörjningen

Nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Kom igång med arbetet för att utveckla kompetensförsörjningen!

Thomas Nylund är senior strateg och rådgivare på VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt kvalitetssäkrare för valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Thomas berättar att Sobona, VafabMiljö och Nordiskt Valideringsforum i samverkan utvecklat en implementeringsmodell som hjälper medlemsföretagen att komma i gång rent praktisk.

Beslut - fas 1

Det är viktigt att ledningen tar ett aktivt och medvetet beslut att använda validering som verktyg för att utveckla kompetensförsörjningen.

Det är också viktigt att förankra på den fackliga sidan. Omsätt detta i verksamhetens styrande dokument, såsom riktlinjer för hur ni ska arbeta med kompetensförsörjningen, så det blir befäst även där.

– Vänd er till Sobona för att få hjälp och stöd så ni kan starta upp arbetet, säger Thomas.

Styrning – fas 2

Under nästa fas handlar det om att få ut information och förankring i organisationen. Nu är det dags att utbilda handledare, bedömare och vid behov kvalitetssäkrare. Gör avgränsningar och planera i stort.

Titta på vilka behov som verksamheten har. Välj ut delar av moduler ur de nationella yrkesprofilerna som är relevanta inom en viss avdelning eller enheter i verksamheten.

Validering – fas 3

Nu genomförs kompetenskartläggning och bedömning av befintlig kompetens. Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner.

Handledning och bedömning genomförs utifrån den modell som beskrivs i OCN-metoden för valideringsprocessen. Detta utifrån en kvalitetssäkrad process som kan generera ett kompetensintyg/yrkesbevis.

Revidering – fas 4

Gör en utvärdering och dra lärdomar. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Hur bygger ni vidare? Kompetensförsörjningen är en långsiktig process.

– Arbetet kräver en kraftansträngning och högsta ledningen måste stå bakom detta, säger Thomas.

Säkerställ att det finns tid och resurser för att komma i gång och testa. Mycket är förberett och startklart.