MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

2018 startade Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Nurgül Iljas Eminovska är chef Sociala Projekt på MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats.. Hon börjar med att visa en film som handlar om att Gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden.

MKB Fastighets AB valde att rikta projektet för målgruppen långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor, eftersom det är en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

När projektet startade 2018 var det en utmaning att hitta fem individer som ville vara med. Hur skulle de kommunicera och hitta de här kvinnorna?

– Vi kunde inte knacka dörr och säga: “Hej, vi vet att du är arbetslös”, säger Nurgül.

Strategin blev att låta husvärdar och kollegor på områdeskontoren berätta om projektet, för att sälja in det till kvinnorna.

När projektet hade pågått i åtta–nio månader började allt fler prata om det i andra områden och då började fler kvinnor söka sig till MKB Fastighets AB.

Svenska språket är en utmaning

Många av kvinnorna som anställs som gårdsvärdar har aldrig arbetat tidigare. Svenska språket har varit en stor utmaning och även det att kvinnorna saknar kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. De har inte känt till vilka rättigheter och skyldigheter som de har.

– Vi har behövt kommunicera väldigt tydligt, eftersom många av kvinnorna inte har så bra kunskaper i svenska, berättar Nurgül.

Vi har behövt kommunicera väldigt tydligt, eftersom många av kvinnorna inte har så bra kunskaper i svenska.

Gårdsvärdarna erbjuds SFI under arbetstid och deras talspråk utvecklas mycket under året som de deltar i projektet. Men eftersom kvinnorna inte skriver under arbetstid lär de sig inte att skriva på svenska.

Vinster med gårdsvärdarna

Nurgül förklarar att det finns många vinster med projektet såsom:

  • Fler känner sig trygga tack vare närvaron av kvinnor i bostadsområdena.
  • Nedskräpningen minskar när barn vet att det är deras mamma eller grannens mamma som städar.

Nurgül säger att vinsterna även är många för kvinnorna som är med i projektet. Hon berättar om Israa som kom till Sverige från Irak 2018.

Israa är utbildad arkitekt och blev anställd på MKB:s hållbarhetsavdelning. Hon arbetar med projektet Gårdsvärdar och att omvandla lokaler till lägenheter.

– Israa är en vägvisare; hon visar sina kompisar och bekanta från Irak och Iran att man kan få jobb om man vill, säger Nurgül.

Israa är en vägvisare; hon visar sina kompisar och bekanta från Irak och Iran att man kan få jobb om man vill.

Nurgüls högsta önskan är att så många som möjligt ska kunna arbeta som gårdsvärdar på MKB Fastighets AB för att få en chans att komma vidare till arbete eller utbildning.

– Det känns fantastiskt att vi kan bidra till att de här mammorna blir förebilder för sina barn eftersom de visar att det lönar sig med utbildning och arbete, förklarar Nurgül.

Hittills har 33 kvinnor arbetat som gårdsvärdar. Av dessa har 13 kvinnor gått vidare till utbildning. Det är en jättebra siffra med tanke på pandemin.

Under 2022 finns 51 gårdsvärdar på åtta områden.

Validering är nästa steg

Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda ett formellt kompetensintyg med hjälp av Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen Länk till annan webbplats..

Kompetensintyget och bedömningen synliggör gårdsvärdarnas kunnande och ökar chanserna till framtida jobb.

Nurgül avslutar med tre tips till andra som vill göra ett liknande arbete:

  • Säkerställ att projektet är internt förankrat.
  • Tro på projektet och ha en långsiktig tanke.
  • Begränsa tiden till ett eller två år.