Handledarutbildning ger nya medarbetare en bra introduktion och bidrar till en kultur där alla trivs

Många organisationer hävdar att “personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av deras potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Vad innebär handledarutbildningen?

Det är en pedagogisk process där en handledare vägleder en person som ska introduceras eller utvecklas på arbetsplatsen. Verktyget erbjuder stöd för att göra intryck och avtryck i handledarens och den handleddes utveckling.

Vem passar det för?

Det passar för dig som vill att medarbetarna ska trivas och må bra. Forskning visar att strukturerad handledning är framgångsrikt för att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Företag med en standardiserad introduktion har nyanställda med 50 procent högre produktivitet.

Vilka fördelar har handledarutbildning?

Handbokens checklistor, formulär och modeller ger handledaren ett praktiskt stöd i sitt dagliga arbete. Utbildningen erbjuder även ett erfarenhetsutbyte med andra företag i samma situation och mellan företagets handledare. Dessutom tydliggörs handledarens, den handleddes och organisationens roll.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Nyanställdas och praktikanters introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. Dessutom skapar utbildningen trygghet i rollen som handledare. Handledarutbildningen bidrar till en kultur där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga.

Verktygslåda för handledarutbildning

Mer om handledarutbildning

Det finns många vinster med handledning

vinster-med-handledning
 • Strukturerad introduktion gör att den nya medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och bidrar till företagets mål och vision.
 • Anpassat lärande ökar den nya medarbetarens förmåga att bidra till företagets utveckling.
 • Ett företagsklimat där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga gör att de stannar längre på arbetsplatsen.
 • Standardiserad överlämning gör att företaget inte tappar kompetens och tempo den dagen en medarbetare väljer att lämna.

En pedagogisk process för lärande

Trygga och kunniga handledare hjälper till att skapa en levande och produktiv arbetsplats där gemenskapen och möjligheten till inkluderingen ökar.

Genom bra handledning samt stöd från hr och chefer ökar också trivseln på arbetsplatsen. Kollegorna ansvarar även för att den som handleds trivs och blir en del av gemenskapen.

Företagskultur, värdegrund och strukturer

Sobonas handledarutbildning baserar sig på företagskulturen, värdegrunden och strukturer. Den sätter fingret på beteenden och tyst kunskap.

När den handledde blir medveten om sig själv och arbetsplatsen, blir det lättare att sätta ord på kunskaperna. Dessutom bidrar handledarutbildningen till att intresset och statusen för handledarrollen stärks.

En handledares uppgifter består av att:

 1. Ta emot och introducera nya medarbetare på arbetsplatsen.
 2. Beskriva arbetet, visa, instruera och öva.
 3. Få den nya medarbetaren att bli en del i gemenskapen.
 4. Planera och följa upp.
 5. Underlätta lärandet.
 6. Förmedla vad en god arbetsmiljö innebär.
 7. Dokumentera processen.

Morgondagens medarbetare och employer branding hänger ihop

Employer branding handlar om vad som görs på arbetsplatsen och hur medarbetare ska få reda på det. Här kommer handledarskapet naturligt in, eftersom en handledare inspirerar och visar ”så här gör vi hos oss”.

Morgondagens medarbetare söker företag som har tydliga värderingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därför lyckas de arbetsgivare som satsar på inkludering och handledarskap. Medarbetarna trivs, utvecklar sina förmågor och stannar kvar.

En engagerad handledargrupp tar hand om nya medarbetare

Varje företag kan sätta ihop en egen handledargrupp med engagerade medarbetare som vill ta hand om nyanställda. Gruppens fokus ligger på inkludering, mångfald och att skapa ett större engagemang för handledarskapet.

Dessutom sprider handledargruppen energi och inspiration till övriga medarbetare i organisationen. I handledargruppen byts också erfarenheter mellan tjänster och avdelningar och alla lär sig av varandra. Idén att skapa handledargrupper på varje företag har vuxit fram genom att Sobona utbildat handledare.

Introduktion är en fråga för engagerade medarbetare

Tidigare var introduktion mest en chefsfråga; nu är det en fråga för engagerade medarbetare. Det passar också bra att vara med i gruppen för den som vill leda andra, men inte vara chef formellt. Gruppen kan också vara ett stöd för HR i frågor kring introduktion, lärande på arbetsplats och kompetensutveckling.

Det finns många vinster med handledning

vinster-med-handledning
 • Strukturerad introduktion gör att den nya medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och bidrar till företagets mål och vision.
 • Anpassat lärande ökar den nya medarbetarens förmåga att bidra till företagets utveckling.
 • Ett företagsklimat där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga gör att de stannar längre på arbetsplatsen.
 • Standardiserad överlämning gör att företaget inte tappar kompetens och tempo den dagen en medarbetare väljer att lämna.

En pedagogisk process för lärande

Trygga och kunniga handledare hjälper till att skapa en levande och produktiv arbetsplats där gemenskapen och möjligheten till inkluderingen ökar.

Genom bra handledning samt stöd från hr och chefer ökar också trivseln på arbetsplatsen. Kollegorna ansvarar även för att den som handleds trivs och blir en del av gemenskapen.

Företagskultur, värdegrund och strukturer

Sobonas handledarutbildning baserar sig på företagskulturen, värdegrunden och strukturer. Den sätter fingret på beteenden och tyst kunskap.

När den handledde blir medveten om sig själv och arbetsplatsen, blir det lättare att sätta ord på kunskaperna. Dessutom bidrar handledarutbildningen till att intresset och statusen för handledarrollen stärks.

En handledares uppgifter består av att:

 1. Ta emot och introducera nya medarbetare på arbetsplatsen.
 2. Beskriva arbetet, visa, instruera och öva.
 3. Få den nya medarbetaren att bli en del i gemenskapen.
 4. Planera och följa upp.
 5. Underlätta lärandet.
 6. Förmedla vad en god arbetsmiljö innebär.
 7. Dokumentera processen.

Morgondagens medarbetare och employer branding hänger ihop

Employer branding handlar om vad som görs på arbetsplatsen och hur medarbetare ska få reda på det. Här kommer handledarskapet naturligt in, eftersom en handledare inspirerar och visar ”så här gör vi hos oss”.

Morgondagens medarbetare söker företag som har tydliga värderingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därför lyckas de arbetsgivare som satsar på inkludering och handledarskap. Medarbetarna trivs, utvecklar sina förmågor och stannar kvar.

En engagerad handledargrupp tar hand om nya medarbetare

Varje företag kan sätta ihop en egen handledargrupp med engagerade medarbetare som vill ta hand om nyanställda. Gruppens fokus ligger på inkludering, mångfald och att skapa ett större engagemang för handledarskapet.

Dessutom sprider handledargruppen energi och inspiration till övriga medarbetare i organisationen. I handledargruppen byts också erfarenheter mellan tjänster och avdelningar och alla lär sig av varandra. Idén att skapa handledargrupper på varje företag har vuxit fram genom att Sobona utbildat handledare.

Introduktion är en fråga för engagerade medarbetare

Tidigare var introduktion mest en chefsfråga; nu är det en fråga för engagerade medarbetare. Det passar också bra att vara med i gruppen för den som vill leda andra, men inte vara chef formellt. Gruppen kan också vara ett stöd för HR i frågor kring introduktion, lärande på arbetsplats och kompetensutveckling.

Affärsverken - Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Handledarutbildning

Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av deras potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Renova storsatsar på handledning och introduktion

Med stöd och inspiration från Sobona inledde Renova ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda sin rekryteringsbas och tillgodose sina rekryteringsbehov. Lokala jobbspår blev en del av lösningen.

Webbinarium - Lärande - en fördjupning

I föreläsningen gör Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, en djupdykning i begreppet lärande och sina erfarenheter kring det.

Valideringskonferensen 2019 – Värdet av en strukturerad introduktion

Nacka vatten och avfalls vision är att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom sin bransch. Men det finns många utmaningar eftersom alla letar efter arbetskraft och kompetens inom branschen. Strategin blev att utgå från ”fler vägar in”.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet