• blogginlägg
  • Kompetensförsörjning
14 april 2023

Fokus på kompetens för grön omställning och ett konkurrenskraftigt Europa är högaktuellt

Den 23 mars genomfördes under Sveriges ordförandeskap i EU en stor konferens med rubriken ”Skills for the green transition - for a competitive Europe”. Jag hade äran och nöjet att få deltaga och representera Sobona bland cirka 150 delegater från ett 30-tal länder. Sobonas arbete med branschvalidering och mikromeriter har sin givna plats då EU utlyst år 2023 som ett ”Year of skills ”.

Sobonas omfattande och framgångsrika partsgemensamma arbete med branschvalidering och det pågående engagemanget i projektet Komptenspasset, som handlar om mikromeriter, kan konstateras ligga helt rätt i tiden. Detta sett till de utmaningar som våra medlemsföretag har att bemästra inom kompetensförsörjning och omställningen till en hållbar utveckling. Kompetens är en grundbult för all utveckling. Utveckling sker hela tiden och i allt högre tempo. Vi talar om kontinuerligt lärande. Om livslångt lärande. En betydande del av det lärandet sker löpande i arbetet. Här är Sobonas branschvalideringsmodell med sina definierade yrkesprofiler och moduler med tydliga läranderesultat ett utmärkt verktyg för ”reskilling” och ”uppskilling”.

Lyssna på avsnitt 4 av Sobonapodden ”Mikromeriter – En trendspaning”

I transformation mot ett hållbarare och mer resilient samhälle spelar Sobonas medlemsföretag, som ansvarar för betydande delar av samhällets grundläggande infrastruktur, en väsentlig roll. För att kunna leverera en verksamhet som är hållbar i dag och som bidrar till en fortsatt framtida hållbar utveckling, är tillgång till rätt kompetens en nyckelfaktor. Vi behöver kunna ta till vara all den kompetens som våra medarbetare har, synliggöra den och skapa möjligheter för en kontinuerlig utveckling genom ett livslångt lärande. Det är av godo för såväl individen som företaget och samhället. Här fyller Sobonas branschvalideringsmodell en viktig funktion. Utvecklingsarbetet av modellen har också skett partsgemensamt med aktiv medverkan på styrgruppsnivå från berörda arbetstagarorganisationer och branschorganisationer. Det är en stor styrka och ger modellen dess legitimitet.

Att Sobonas arbete med framtagandet och etableringen av branschvalideringsmodellen och det nu pågående utvecklingsarbetet kring mikromeriter ligger helt rätt i tiden blev väldigt tydligt när man lyssnade in allt som redovisades och diskuterades under EU-konferensen den 23 mars. Vi blev överväldigade av den starka positiva respons vi fick i maj ifjol vid den internationella valideringskonferensen (VPL Biennalen) på Island. Detta förstärktes ännu mer nu i samband med den aktuella konferensen. 2023 är utlyst som ”Year of Skills” inom EU. Egentligen är det rätt självklart att för att kunna åstadkomma något – vad det än handlar om – inte minst en grön omställning – så behövs rätt ”Skills” det vill säga rätt kunskaper och färdigheter, rätt kompetens. Annars står man sig slätt.

Att då ha en nationellt partsgemensamt förankrad och kvalitetssäkrad komptensstandard att luta sig mot är ju bara så ”sjukt bra”, för att använda ett i dessa dagar vanligt förekommande lovord. Det som nu finns framtaget och tillgängligt är valideringsmodeller för sju branscher med för närvarande 31 nationella yrkesprofiler. Antalet profiler kommer att utökas under 2023. Detta speglar inte bara dagens behov utan skapar också en plattform för vidareutveckling. Vi deltar i och följer bland annat det fortsatta arbete som sker inom EU och Cedefop kring framtida kompetenskrav, till exempel vad gäller digitalisering, och hur dessa ska kunna tillgodoses inom olika branscher.

Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten att kunna medverka i Sobonas framsynta och målmedvetna arbete med utveckling av branschvaliderings-modellen och arbetet kring mikromeriter. En påtaglig upplevelse och kvardröjande positiv känsla från konferensen den 23 mars är att Sobonas arbete väcker stort intresse och stor respekt från alla som verkligen är initierade i och intresserade av validerings- och kompetensförsörjningsfrågor.

Den session som jag hade nöjet att medverka i som föredragshållare och panelist handlade om ” Providing flexible upskilling and reskilling opportunities”. Där stiftade jag bekantskap med Georgios Zisimos, Head of Policy Advice and EU programming Unit in ETF (European Training Foundation), Tim Schreiber, Policy Officer at the European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Ramona David, expert and coordinator for the department of VET and Skills at Cedefop och Ulrike Wild, Programme Director Online & Open Learning, Wagening University & Research. Det blev ett mycket stimulerande och inspirerande kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ännu mer stärkte och bekräftade att Sobona är med i matchen då det gäller att säkra kompetensförsörjningen för i dag och för framtiden. Vi gör det på flera nivåer och i samverkan med andra nyckelaktörer: genom branschvalidering, mikromeriter och i forskarskolan Future Proof Cities. Det känns verkligen som att vi är på rätt väg och att det är värt mödan!

Thomas Nylund, ordförande i Nationella rådet för Sobonas branschvalidering och ordförande för forskarskolan Future Proof Cities

Mer att läsa finns via länkarna nedan:

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/skills-for-the-green-transition-for-a-competitive-europe-233/ Länk till annan webbplats.

https://year-of-skills.europa.eu/index_sv Länk till annan webbplats.

https://www.cedefop.europa.eu/sv Länk till annan webbplats.

https://vplbiennale.org/ Länk till annan webbplats.

https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/branschvalidering Länk till annan webbplats.

https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/utvecklingsprojekt/kompetenspasset Länk till annan webbplats.

https://www.kompetenspasset.se/ Länk till annan webbplats.

https://www.myh.se/validering-och-seqf/seqf-sveriges-referensram-for-kvalifikationer Länk till annan webbplats.

https://www.myh.se/validering-och-seqf/for-dig-som-arbetar-med-validering-och-branschvalidering Länk till annan webbplats.

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning-vid-akademin/Forskarskola-Future-Proof-Cities.html Länk till annan webbplats.

 

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

Utbildningar

Sobona verkar för utveckling, utbildning och nätverkande bland våra medlemmar. Som en del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella kurser, utbildningar och webbinarier. Vi erbjuder alltifrån livesända kurser och utbildningar till webbutbildningar som du kan genomföra när det passar dig.

Se vårt utbildningsutbud

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 14 april, 2023 | Senast uppdaterad: 20 december, 2023

Relaterat innehåll