Balansmästarna rapport
  • nyhet
  • Opinion
  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Ägarstyrning
08 maj 2024

Våra medlemmar är balansmästare som befinner sig mellan affärsmässighet och samhällsnytta

Rapporten ”Balansmästarna – så stärker kommunala bolag det lokala näringslivet” släpptes i veckan. I rapporten tittar vi närmare på kritiken att kommunala bolag skulle bidra till osund konkurrens på marknaden. Under ett webbsänt seminarium delade inbjudna paneldeltagare och Sobonas experter med sig av sina perspektiv på frågan.

Louise Pons Dreifeldt är opinionsstrateg på Sobona och är den som har arbetat med att ta fram rapporten.

- Våra medlemmar vill inte bidra till osund konkurrens, utan har snarare en stolthet i att stötta det lokala näringslivet. Om de bedriver verksamhet som befinner sig i den kommunala kompetensens ytterkant finns det ofta en rimlig förklaring. Det beror ofta på för låg lönsamhet för att det ska finnas intresse hos det lokala näringslivet, eller en samhällsnytta som de kan ha svårt att möta, säger hon.

Medverkande i seminariet var också Antonia Wopenka, sekreterare i utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader, som ska presenteras i februari 2025. Hon berättade att utredningen nu befinner sig i ett skede där de hämtar in upplysningar från berörda organisationer, både näringsliv och från offentlig sektor, där det bland annat planeras för rundabordssamtal med relevanta parter.

- Vi arbetar med att analysera hur bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet kan bli mer ändamålsenliga för att åtgärda de fall där konkurrenssnedvridande beteenden föreligger. Vi tittar bland annat på praxis i domstol. Men vi kan konstatera att den lagstiftning som finns har bidragit till att många frivilligt har ändrat sina verksamheter ifall det har påpekats att de kan bidra till osund konkurrens, säger Antonia Wopenka.

Charlie Winde är jurist på PwC och sakkunnig inom området. Han menar att kommunala bolag behövs och bidrar till att stärka både samhället och näringslivet.

- Absolut, det har vi ju mycket fakta som styrker, säger han. Huruvida kommunala bolag behövs eller ej är en icke-fråga enligt mig - de flesta fyller ett viktigt tomrum i form av affärsmässig samhällsnytta.

Charlie Winde tipsar om hur kommunala bolag kan arbeta med prissättning utan att snedvrida konkurrensen, antingen med för höga eller för låga priser.

- Genom att utgå från självkostnadsprincipen i verksamheten, men tydliggöra att man tillämpar den på ett sätt så det överensstämmer med övrig lagstiftning, såsom konkurrenslagstiftning och skattelagstiftning, kommer man långt. Det behövs ofta den här typen av verksamheter för att kunna garantera en viss typ av kommunal service, säger han.

Staffan Isling, numera rådgivare och konsult, men tidigare vd på Sveriges kommuner och regioner samt regiondirektör i Uppsala samt kommundirektör i bland annat Örebro, menar att för små kommuner kan det vara särskilt utmanande att ge det stöd och den service som kommuninvånarna efterfrågar.

- Vi får inte glömma att mediankommunen har ett invånarantal på 16 000. Det innebär att det inte alltid finns ett näringsliv med möjlighet eller vilja att agera och satsa, eftersom det inte finns ett marknadsunderlag. I goda tider kan det vara lätt för en privat aktör att ta sig an ett uppdrag, men i dåliga tider kan förutsättningarna se helt annorlunda ut. Då är det bra att det finns ett kommunalt eller regionalt bolag som har ork och muskler att bygga upp en verksamhet, säger Staffan Isling.

Han tycker dock att det är viktigt för kommuner att regelbundet fundera på vad den bästa lösningen är för verksamheten.

- Eftersom bolagsprovningen ska upp i kommunfullmäktige finns det regelbundet en chans att undersöka om ett bolag är den bästa driftsformen för verksamheten. Det ska inte vara slentrianmässigt och bara klubbas igenom, säger han.

Staffan Isling tipsar ägarna om att i deras ägardirektiv ge bolagen i uppdrag att ha regelbunden kontakt med det lokala näringslivet bland annat om det finns intresse från marknaden att investera i olika typer av insatser.

Per Nordenstam, vd på Sobona, menar att kommunala bolag ofta är ett svar på att man försöker lösa ett konkret problem.

- Då kan ett kommunalt bolag vara en bra mellanform, där man får både affärsmässighet och samhällsnytta. Men det kräver att ägarna är aktiva. Och glöm inte bort att prata med varandra, både ägare, bolag och näringsliv. Våra medlemmar upplever nog att problemet utmålas som större än det faktiskt är. Tonläget kan vara lite väl högt från kritikerna. De kommunala bolagens affärsidé är naturligtvis inte att snedvrida konkurrensen, säger han.

Per Nordenstam menar att det finns enkla saker för ägarna till de kommunala bolagen att göra för att det ska fungera så bra som möjligt.

- Ge konkreta uppdrag till bolagen, vad exakt ska de bidra med och varför, säger han.

Programledare för webbinariet var Alexandra Wåhlstedt, förhandlare hos Sobona.

 

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 08 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 08 maj, 2024

Relaterat innehåll