Moderator lyfter avslutande reflektioner och rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona Thomas Nylund, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Per betonar vikten av att arbeta tillsammans samt att det krävs utbildade bedömare och handledare för att lyckas med validering.

– Min önskan är att konferensen blir en call to action för alla som har deltagit. Men det är ledningens ansvar att ta beslut om att arbeta med validering i kompetensförsörjningen, säger Per.

Han konstaterar att mycket börjar fungera bra och klicka, men eftersom både validerings- och komptensförsörjningsområdet är komplext, finns det saker kvar att utveckla.

– Man kan tycka att detta borde vara enkelt, men utbildningsväsendet har levt i sitt skrå och arbetsgivarna har varit inställda på att det ska komma färdigförpackade individer att bara stoppa in. Men det är en föränderlig tid och en föränderlig arbetsmarknad, så ingen kan avstå från att utbilda i arbetslivet, menar Per.

Det är en föränderlig tid och en föränderlig arbetsmarknad, så ingen kan avstå från att utbilda i arbetslivet

Vad tror du har hänt om fem år från i dag?

– Om fem år har pandemin varit en katalysator för ett föränderligt arbetssätt med validering. Men jag är orolig för att många fortfarande tror att allt ordnar sig genom att de fortsätter rekrytera från konkurrenten, säger Per.

Om fem år har pandemin varit en katalysator för ett föränderligt arbetssätt med kompetensförsörjning.

Per tror också att många inser att de måste göra ett eget arbete och att strukturerad kompetensförsörjning med validering måste vara en del av deras affärsplan för att utveckla verksamheten.

– Det är först när medlemsföretagen inte ser kompetensförsörjning som ett behjärtansvärt ändamål som en förändring kommer ske. De måste inse att detta handlar om deras väl och ve, konstaterar Per.

Per är stolt och glad över Valideringskonferensens program. Han tycker att dagens talare har lyckats belysa allt positivt som är på gång inom valideringsområdet.