Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Thomas Nylund är senior strateg och rådgivare på VafabMiljö. Han börjar med att göra en tillbakablick inom branschen avfallshantering och återvinning.

Thomas visar en bild på ett sopberg och konstaterar att detta var den förhärskande metoden att hantera avfall på – att lägga det på en soptipp.

Så här såg det ut i Sverige fram till början av 1990-talet och det ser fortfarande ut så här i många länder runt om i världen.

– Man åkte till tippen med sitt avfall, konstaterar Thomas.

I dag säger många fortfarande att de åker till tippen, men då menar de en modern återvinningscentral som tar hand om resurser och återvinner dem på ett miljövänligt och riktigt sätt.

Detta har inneburit att kraven på kompetens inom branschen har utvecklats enormt. I dag ställs helt andra krav på individer som arbetar inom avfallshantering och återvinning.

– När jag började arbeta inom branschen för snart 15 år sedan var återvinningscentralen en slutstation för sopbilschaufförer som var fysiskt utslitna av sitt hårda arbete, berättar Thomas.

Numera strävar branschen efter att rekrytera individer med servicebakgrund som är bra på att bemöta människor. För i dag möter medarbetarna kunder på återvinningscentraler för att lotsa, guida, informera och påverka dem i deras attityder och beteenden.

I dag möter medarbetarna kunder på återvinningscentraler för att lotsa, guida, informera och påverka dem i deras attityder och beteenden.

På så vis kan medarbetarna hjälpa kunderna att göra mer miljöriktiga val när de konsumerar och när de hanterar saker som de inte längre har användning för.

– Det ställs helt andra krav på medarbetarna inom avfallshantering och återvinning i dag, jämfört med tidigare, konstaterar Thomas.

Det handlar om att ha rätt attityd och inställning samt att vilja arbeta med service och bemötande. Individerna får lära sig jobbet på jobbet, eftersom det saknas formella utbildningar för branschen, förutom några kortare kurser hos branschorganisationen Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Individerna får lära sig jobbet på jobbet, eftersom det saknas formella utbildningar för branschen.

Återbruk 2.0 hos Gästrike återvinnare

Utvecklingen sker snabbt inom avfallshantering och återvinning. Thomas visar en bild från sin tidigare arbetsplats Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har initierat Återbruk 2.0.

Det handlar om möjligheten att lämna saker för återbruk på återvinningscentraler runt om i landet. Fokus är på saker som är funktionella och som inte ska sorteras som avfall.

– Fokus har flyttats från avfallshämtning till avfallshämning. Det är en bokstav som skiljer orden åt, men det är en markant skillnad i perspektiv, säger Thomas.

Fokus har flyttats från avfallshämtning till avfallshämning.

Fokus är på att förebygga avfall och använda resurser så bra som möjligt.

Återbruk 2.0 – en palett av tjänster

Gästrike återvinnare utvecklar kontinuerligt tjänsterna inom Återbruk 2.0 för att stimulera till ett mer miljöriktigt beteende.

Branschvalideringsmodell för avfallshantering och återvinning

I dag finns en nationell branschvalideringsmodell för avfallshantering och återvinning för yrkena som finns inom branschen. Det finns sex yrkesprofiler, där fyra redan är nivåinplacerade i SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som nivåkvalifikationer. Yrkesbevis kan utfärdas för de fyra inplacerade yrkesprofilerna.

– Jag tror att yrkesprofilen “arbete inom återbrukshantering” kommer utvecklas och placeras in i SeQF framöver, konstaterar Thomas.

Dessutom finns en instegsprofil “introduktion på ÅVC” som knyter väl an till föreläsningen med Västerås stad och arbetsmarknadsenheten. Genom den kan strukturerad introduktion och praktikplatser anordnas.

Branschvalideringsmodellen har utvecklats i nära samverkan. Initiativet kom från Branschrådet Återvinning inom KFS utifrån uttalade behov hos företag i återvinningsbranschen, bland annat för att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen.

Branschvalideringsmodellen har utvecklats i nära samverkan.

– Samverkan har varit en viktig del i processen, med både fackliga parter och Omställningsfonden, menar Thomas.

Validera medarbetarna

Kompetensmodulerna beskriver vad en individ faktiskt behöver kunna i sin yrkesroll, oavsett var, när och hur individen har fått kunskaperna.

För att kunna validera behövs en metod. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och använder den kvalitetssäkrande OCN-metoden.

Vidare erbjuder Sobona utbildningar för handledare och bedömare.

– Allt är startklart. Det är roligt att vi kan komma i gång på allvar för att säkerställa kompetensförsörjningen för avfallshantering och återvinning, säger Thomas.

Dessutom kan medarbetarna lyftas och få yrkesbevis på vad de kan, tack vare yrkesprofilerna. VafabMiljö har 250 medarbetare och Thomas ser framför sig att samtliga har ett yrkesbevis inom några år.

– Då kan de känna stolthet i sin yrkesroll, växa och se sitt arbete i ett större sammanhang. Det finns ett direkt samband till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, menar Thomas.

Thomas avslutar med att konstatera att det krävs mycket för att arbeta på en återvinningscentral.

– De är “små kemister och materialexperter” som bland annat ska hantera farligt avfall. De ska veta vad som händer med materialet i den fortsatta processen, säger Thomas.